„Ženy vstoupily do hrobu a uviděly mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho; i zděsily se. Řekl jim: „Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položili.“ (Marek 16,5-6)

 

Bratři a sestry, známe situace, které měly šťastný konec. Známe ale dobře i takové, které šťastně neskončily. Nedopadnou dobře, I kdybychom se snažili sebevíc. Nemáme pro to vysvětlení, nerozumíme tomu. Neznáme důvod, proč se to tak děje.

Bylo to tak i tenkrát, když byl Ježíš zatčen. Byl odsouzen a popraven. Zemřel a byl pohřben. Absurdní smrt nevinného.

S ránem velikonoční neděle se ale začíná šířit neuvěřitelná zpráva: smrt neznamenala konec. Ježíšův život na zemi byl ukončen, díky vzkříšení ale Kristus žije dál. Některé z žen, které za ním přišly k hrobu, se s ním setkaly. Také jeho žáci se s ním setkají. Nakonec bude přítomen při shromáždění pěti set svých žáků.

Bratři a sestry, Kristus vstal. Neumíme domyslet, co všechno tato událost znamená. Moc smrti je překonána. Smrt už neplatí. Myšlenka na smrt nás nemusí děsit, už nám nebude brát sílu k životu.

Na Kristově vzkříšení nám Hospodin dává poznat něco úžasného: to, čím těžkým, tragickým a zlým musíme procházet – ať už jsou to naše prohry, úzkosti, zármutek nebo zlo přemáhající nás samotné – to není to poslední a definitivní, co se děje. Ani naše smrt není definitivní.

Hospodin nám dává poznat, že se děje ještě něco jiného než to, co máme před otčima. Děje se jeho dobrá vůle. Nakonec i tady na zemi přijde viditelně a jasně ke slovu. Díky Kristovu vzkříšení věříme, že Hospodin se k životu přizná. Díky Kristu věříme, že Bůh nás povolává k novému životu. Tak jako se tehdy přiznal k životu Ježíšovu.

Od onoho velikonočního rána se Ježíšovi žáci scházejí, aby znovu slyšeli tu zprávu. Potřebujeme slyšet, že ve světě se nedějí jen Velké pátky našich malých a velkých tragédií, ale že se tu děje ještě něco jiného: Bůh v tomto našem světě jedná. Bůh straní životu.


Martin Horák

 

 

 

 

Nejbližší události

No events

Filtr událostí

Kontakty

Nešpory

Staršovstvo

Nešpory

Historie sboru

Nešpory

Pronájem prostor

Pronájem prostor