Děti z Vinnycje (někdy psáno : Vinicie) V Brně psobí od roku 2010 skupina pátel, podporující dětský domov na Ukrajině, ve městě Vinnycja, fungující podobně jako u nás SOS vesničky. Průběžně jsme získávali finanční prostedky, léky a další věci. Věra tam byla několikrát a může vyprávět o podrobnostech. Někteří z ČR tam osobně pomáhali opravit a vybavit domky, z nichž byly vytvořeny domovy pro opuštěné děti. Samotnou péči zajišťují lidé z místního evangelikálního sboru. Vinnycja je město uprostřed Ukrajiny, o něco menší než Brno. Nyní na ně útočí okupační armáda. část obyvatel domova je od pátku 4.3. u nás v ČR. Je to pěstounská maminka s osmi dětmi ve věku 5 až 17 let. K nim se pidala jedna chva z domova a další dvě mladé maminky, obě s půlročními kojenci. Celkem tedy čtrnáct osob. Dvanáct z nich bydlí v ubytovně obce Zvonovice, asi 20 minut z Brna směrem na Vyškov. Bydlí tam aktivní rodina, která vše se vstícným vedením obce domluvila. 25-letá Valja s 6-ti měsíční dceruškou bydlí u ochotné rodiny v Brně-Králově Poli. Její manžel zstal k dispozici armádě. Pijeli s minimem věcí, když se složitě dostávali na polskou hranici, odkud už bylo snazší je vyzvednout a dovézt mikrobusem do Zvonovic. Nevíme, jak dlouho zde budou. Od státu dostanou základní podporu ale kromě jedné tašky osobních věcí toho moc nemají. Ještě nevíme, co všechno budou potebovat. Bude třeba peněz, další věci podle situace. Asi tak během týdne či dvou, až proběhnou veškeré formality, budeme vědět víc co je poteba. Najdeme zpsob, jak o životě těchto dětí a dospělých, o tom co potebují a co prožívají, informovat. Pokud by se shromáždilo více peněz a děti by se brzy vrátily, dom, domov dostane peníze na svůj provoz nebo obnovu.

Jste-li ochotni přispět, účet pro tento účel : 5448150309/ 0800.

V Brně 6.3.2022 Igor Osvald

     

Nejbližší události

No events

Filtr událostí

Kontakty

Nešpory

Staršovstvo

Nešpory

Historie sboru

Nešpory

Pronájem prostor

Pronájem prostor