je vícedenní multižánrová kulturní akce, kterou pořádají brněnské sbory ve spolupráci s brněnským střediskem Diakonie. Základem akce je benefiční prodejní výstava obrazů a uměleckých děl, ke které se každý den připojuje koncert, košt vína či jiný happening.

Celý projekt Bienále je založen na práci nehonorovaných dobrovolníků, kteří však přispívají nejen svým volným časem a elánem, ale také svými profesionálními schopnostmi.

Čtvrtý ročník Bienále pro Diakonii se poprvé uskutečnil v Brně a motto znělo: "Otevři oči mé, abych spatřoval divné věci,". Navázal na úspěšnost Bienále pořádaných v Praze – Dejvicích. Akce se konala v Blahoslavově domě. Výtěžek akce organizátoři věnovali na výstavbu Chráněného bydlení Nosislav. To bude sloužit seniorům a lidem s tělesným zdravotním postižením ve věku nad 40 let. Provoz zařízení zajistí Diakonie ČCE - středisko v Brně ve spolupráci s Farním sborem Nosislav.

Pátý ročník proběhl rovněž v Blahoslavově domě s mottem „To vše jsem vám říkal v obrazech“. Cílem projektu bylo představit diakonickou práci s handicapovanými členy společnosti; nabídnout setkání s výtvarným uměním, které je svým obsahem či svými tvůrci spojeno s křesťanstvím; a v neposlední řadě získat prostředky na rozšíření služeb brněnského střediska Diakonie ČCE a výstavbu Chráněného bydlení v Nosislavi. Výtěžek V. ročníku Bienále pro Diakonii byl použit na spolufinancování výstavby Chráněného bydlení Nosislav.

více viz: http://www.bienaleprodiakonii.cz/

 

 

 

Nejbližší události

No events

Filtr událostí

Nešpory

Nešpory

 

Výletní neděle

Výletní neděle

 

Společné pobyty

Společné pobyty

 

Partnerské sbory

Partnerské sbory