Vytisknout

 

Blahoslavův dům, 3. 11. 2019, E. Kolesárová 

 

 

Text:                Lukášovo evangelium 6, 26-31                        

                

Čtení:             Exodus 23, 1-9      

 

Písně:             609, S 379, 442, 192, 621, 485     

 

Kázání

 

Bratia a sestry!

Akými dnes ľudia chcú byť? Úspešní, zdraví, šťastní a krásni. A použijú k tomu, aby tento cieľ dosiahli – čokoľvek (cokoliv). Hoci sa hovorí, že aj zlá reklama je reklamou, hlavne, že sme v médiách, určite je príjemnejšie, keď človeka verejne chvália. Keď je vnímaný ako vzor, ako idol, ako niekto, kto je pre ostatných dôležitý! - Kto by to nechcel?! Neviem, ako tu u Vás v Brne, ale u nás v Bratislave je to priam móda, hit: Stať sa hviezdou! Byť STAR – po tom túžia mnohí. V športe, v hudbe, vo filme,...  Ale, kde je realita, skutočný život?! V našom najbežnejšom živote zisťujeme, že nie je možné mať len priateľov. Nie každý nám praje, nie každý to s nami myslí dobre. Je to niekedy smutné, keď to zistí napr. mladý kresťan, ktorý je plný nadšenia a lásky k Pánovi Ježišovi. Veď my, kresťania vieme, že jadrom Ježišovho učenia je práve láska. Láska ku všetkým. Prečo niekedy ako odpoveď na našu lásku, dostávame NIE?! Alebo dokonca aj my musíme niekedy povedať NIE - tým druhým, aj tým, ktorých milujeme?! - Ja sama s tým mám problém.

Vo štvrtok – 31.októbra sme si pripomenuli opäť Pamiatku reformácie. Je to náš evanjelický sviatok. Jeden z mála,  ktoré oslavujeme zvlášť aj na našom Slovensku ( samozrejme okrem kresťanských sviatkov – ako Vianoce, Veľká noc, Letnice, a pod.). V posledný októbrový deň (31. října) - sa však vo svete a dnes už aj na Slovensku oslavuje aj Halloween. Každý rok s tým máme problém – u nás doma. V školách sa totiž organizujú halloweenske karnevaly a triedy sú hodnotené podľa bláznivého oblečenia detí. Mám z toho zmiešané pocity, hlavne keď vidím až priveľké nadšenie zamaskovaných učiteliek, ktoré sa tohto sviatku - Halloweenu nevedia nasýtiť. Prežívajú to niekedy viac ako deti. ...

Náš najmladší (11-ročný) syn už niekoľko krát ostal preto doma. Nechcel sa obliecť za strašidlo a tak zaprieť svoju vieru. Na druhej strane by tým vlastne pokazil svojej triede bodové skóre. Ja som s tým súhlasila so slovami: Áno, radšej ostaň doma! - Ale tento rok ho manžel, jeho otec povzbudil, aby do školy išiel ako každý iný deň a nedal sa znechutiť. Nie je predsa hanbou byť iný, nebyť ako „zombie“ alebo niečo podobné. Tento rok som si prečítala k tejto téme niekoľko článkov a sama som deťom na náboženstve vysvetľovala, že je to pohanský sviatok a že to s našou vierou v Pána Ježiša Krista nemá nič spoločné. Ale najviac ma potešila správa, že istý pán učiteľ na základnej škole, kde učí malých prváčikov sa vyjadril, že on s deťmi nebude takéto veci robiť, lebo je diabolské... Odštartoval tak ďalších odvážlivcov, ktorí sa rozhodli tejto mánii Halloweenu vzoprieť. Je to kultúra smrti! A my predsa žijeme život, život večný!

Toto je len jedna z mnohých situácií v bežnom živote, kde sa máme dokázať ako tí, ktorí patria Bohu a nikomu inému. A je to o našom rozhodnutí, ako sa zachováme. Či sa k Nemu priznáme a budeme iní – a preto možno aj nepopulárni. Lebo my vieme, že nemôžeme slúžiť dvom pánom – aj Bohu, aj svetu - mamone,... Tu nejde o to trucovať, byť za každú cenu iný, v zmysle protivný. Ale v otázke viery zásadný. Veď ak by sme sa chceli v každej situácii ostatným ľuďom prispôsobiť, určite by sa stalo, že by sme svoju vieru aj neraz zapreli. Ľudia totiž vždy nepoznajú, nevedia, čo je dobré a čo je zlé. To vie vždy len Pán Boh. A  niekedy ľudia priamo chcú to, čo je zlé! Preto treba viac poslúchať Boha ako ľudí. A našou túžbou je predsa páčiť sa, ľúbiť sa Bohu. A preto sme niekedy aj v rozpore s ľuďmi. Toto napätie nie je príjemné, ale je súčasťou života a tu nám najviac pomôže práve Božie slovo, ktoré hovorí o živote. Hovorí aj do nášho života dnes. Boh je reálny, skutočný a pozná aj náš skutočný život. On vie o týchto našich zápasoch a preto nám vo svojom slove dáva dobré rady, ako aj dnes: „Beda, keby všetci ľudia dobre hovorili o vás, lebo práve tak robili ich otcovia falošným prorokom.“

V starozákonných časoch bolo mnoho falošných prorokov. Ľudia aj králi ich oslavovali, pretože ich predpovede – prosperita a víťazstvo vo vojne – hoci nepravdivé, a oni boli populárni. Aj dnes mnohí práve po tom túžia. Zdá sa im, že tak sa žije najlepšie, keď sme „in“... Lenže popularita je vrtkavá nestála vec. Na nej dom svojho života nestavaj! Je ako piesok na morskom brehu. Je lákavé tam žiť, ale len, kým svieti slniečko a more je pokojné. Keď však príde búrka, potom si v pasci! Je to ako keď žijeme a konáme len preto, aby nás ľudia pochválili a nie preto, aby sme oslavovali Božie meno. Taký človek bude určite sklamaný. Lebo ľudia sú nevďační a ak dnes chvália mňa, zajtra sa môžu proti mne obrátiť a mne tak neostane nič!

            Slovo živého Pána Ježiša Krista nás dnes vedie k tomu, aby sme nečakali na odmenu od druhých, ale aby sme boli aktívni vo vytváraní dobra v tomto svete. „27 Ale vám, ktorí počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, čiňte dobre tým, čo vás nenávidia. 28 Žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú. 29 Kto ťa udrie po líci, tomu nastav aj druhé, a kto ti berie plášť, tomu neodopieraj ani spodné rúcho. 30 Každému, kto ťa prosí, daj, a kto si vezme niečo, od toho nežiadaj späť. 31 Ako chcete, aby ľudia činili vám, tak aj vy čiňte im.“

Toto bolo veľmi radikálne slovo už v Ježišovej dobe, kedy Židia opovrhovali Rimanmi, pretože utláčali Boží ľud. Ježiš práve týmto utláčaným a nenávidiacim Židom povedal, aby aj týchto svojich nepriateľov - Rimanov milovali. Po takých slovách sa veru mnohí od Krista odvrátili. Pretože Ho nepochopili. Ježiš totiž nehovoril o nejakej citovej náklonnosti k nepriateľom, ale o slobodnom rozhodnutí konať v ich prospech. Neprispôsobovať sa im, ale nastavovať im zrkadlo konaním dobra pre nich. To nie je len nejaká romantická zamilovanosť, ale je to vedomé úsilie, ktoré tu musíš vynaložiť. Milovať svojich nepriateľov znamená konať v ich najlepšom záujme. A to znamená, že sa môžeme za nich modliť a premýšľať o tom, ako im pomôcť. Tým, že ich prinášame pred Božiu tvár, učíme sa na nich hľadieť z pohľadu Spasiteľa. A On nám ukáže cestu, spôsob ako konať.  Veď aj sám Ježiš miloval celý svet, napriek tomu, že svet bol vo vzbure proti Bohu. A aj nás žiada, aby sme sa riadili Jeho príkladom a milovali svojich nepriateľov. Aby sme boli pripravení zniesť aj ich útok, ranu, nespravodlivosť a odraziť ju pokorou a vernosťou svojmu Pánovi. On je náš vzor! Preto On nám dá silu. On nás vykúpil a On nás povedie aj cez neporozumenie, nepriateľstvo, či iné zápasy v našom živote. Len Jemu zostaňme verní napriek všetkému! On nám dá víťazstvo, i pokoj do srdca. Či žijeme, či umierame – Jemu patríme! Tu teraz aj potom navždy! A to je najviac, čo môžeme získať. Nedajme si toto bohatstvo Jeho lásky vziať. Amen.