Blahoslavův dům, 25. 6. 2017 mh
Rodinné bohoslužby

 

Text kázání: Matoušovo evangelium 9, 9-13

Čtení: Exodus 19, 2-8

 

Písně: 100, S135, 694, 681, 447

 

Kázání:

 

Milé děti, bratři a sestry, starší a mladší,

slyšeli jsme o tom, jak Ježíš povolal celníka.
Víte, kdo to je celník? Co dělá celník?

Celník vybírá clo. Clo je poplatek, který člověk musí zaplatit, když veze nějaké zboží přes hranici. Dnes mají celníci přesně určeno, jak takové clo vypočítat: když někdo převáží přes hranici nějakou věc, tak mu celník jen řekne, jak velké clo je za to předepsáno.
Jenže tenkrát to bylo jinak. Tenkrát žádné clo předepsáno nebylo. Celník si vlastně pronajal nějakou celnici (místo, kde se clo určovalo), a pak už to bylo jen na něm, jak velké clo bude za co vybírat. A nikdo ho už také nekontroloval. A tak se celníci snažili, aby se jim peníze, které dali za pronájem celnice, co nejdříve vrátily. A aby si při tom ještě co nejvíc vydělali. Celníci vymáhali od lidí za clo co nejvíc peněz a rychle při tom bohatli.

Takoví tedy obvykle byli ti celníci. Co myslíte, měli ostatní lidi celníky rádi?
Většinou se ně asi dívali skrz prsty. A teď, jak jsme četli, k takovému celníkovi přichází Ježíš. Co mu asi řekne? Bude ho umět napomenout - tak, jak to dělal Jan Křtitel?
Pamatujete si, co Ježíš tomu celníkovi řekl? K čemu ho zval?

Ježíš zval celníka, aby šel s ním. Aby celník byl s jeho ostatními žáky a učil se od něj žít. Lidi, kteří tam stáli kolem, na to koukali a říkali si: Celník – to je přece takový hříšník! To je jakoby Ježíš k sobě zval kohokoli, jakoby zval každého. Nejen lidi, kteří se snaží žít dobře, kteří jsou hodní a zbožní, ale úplně všechny. On snad k sobě pozve každého!
Koho, myslíte, že by Ježíš k sobě takhle překvapivě pozval dnes?

 

A pak jsme slyšeli, že Ježíš s takovými lidmi seděl v domě u stolu. Co to asi znamená, že s nimi seděl u stolu? To znamená, že mu vůbec nevadilo být s nimi, povídat si s nimi, dělit se s nimi o jídlo. A byl s nimi rád.
Ale byli tam taky někteří lidé, kterým moc vadilo, že Ježíši to nevadí. Pamatujete si, kdo to byl?

Byli to farizeové. Víte někdo, kdo byli farizeové? To byli lidé, kteří se chtěli Pánu Bohu líbit. Chtěli splnit úplně všechna přikázání.
To bylo dobře. Jenže oni se kvůli tomu začali na druhé vytahovat. A taky při všem tom svém snažení zapomněli být na druhé hodní. Někteří z nich by ty druhé lidi jenom napomínali.

 

Vzpomenete si, co Ježíš farizeům odpověděl?
Řekl jim: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní... Nepřišel jsem pozvat spravedlivé ale hříšníky.“
Ježíš přišel pozvat všechny, kdo vědí, že je při nich něco nezdravého. Ten, kdo si myslí, že je s ním všechno v pořádku, by si taky mohl myslet, že Ježíše nepotřebuje. Nemusí rozumět Ježíšovu pozvání.
Ale když vím, že se mi nedaří být hodný, když si uvědomuji, že jsem druhému ublížil, když je mi jasné, že se potřebuju od Ježíše učit, pak mě on k sobě zve.

A proto se tady v církvi scházíme. Scházíme se tu jako ti, kdo slyší jeho pozvání pro sebe a vědí, že potřebují jeho přítomnost a jeho slovo. Amen.

 

Nejbližší události

No events

Filtr událostí

Rozpis bohoslužeb

Rozpis bohoslužeb

Texty kázání

Texty kázání

Liturgie

Liturgie

Služby

Služby