Jsme křesťané. Věříme v Ježíše Krista.

Setkáváme se, abychom v bohoslužbě slavili Boží milosrdenství,

zaslechli Kristovu zvěst, četli Bibli a dali se povzbudit ve víře, lásce a naději.

 

Jsme částí Kristovy církve. Jsme evangelíci.

Hlásíme se ke společenství Českobratrské církve evangelické.

 

Služby Boží slavíme v Brně v Blahoslavově domě, Lidická 79,

každou neděli a o křesťanských svátcích, obvykle od 9 hodin.  

 

Události

Žádná událost k zobrazení

Kontakty

Nešpory

Staršovstvo

Nešpory

Historie sboru

Nešpory

Pronájem prostor

Pronájem prostor

Michal Marek © 2015