Náš sbor udržuje partnerské kontakty se dvěma protestantskými sbory v zahraničí. Tato setkání jsou pro nás příležitostí dozvídat se, jak žije církev v odlišných podmínkách, a něco z různorodosti církve také zažívat.

Prvním z těchto sborů je Evangelische Pfarrgemeinde A. B. Wien – Innere Stadt. Každým rokem slavíme v Brně nebo ve Vídni společné bohoslužby, při kterých jako host káže kazatel z partnerského sboru. Vedle toho obvykle jednou za rok pořádáme společný výlet u nás nebo v Rakousku. Těší nás, že jsme mohli zprostředkovat finanční pomoc, kterou naši vídeňští přátelé poskytují pro práci Diakonie ČCE na Vsetínsku. 

Našim druhým partnerským společenstvím je reformovaný sbor při Goedeherder Kerk v nizozemském městě Apeldoorn, který je součástí Protestantské církve v Nizozemí. Naše setkání, spojená s vícedenní návštěvou, se konají většinou jednou za dva roky. Důležitou částí programu návštěvy jsou pak i v tomto případě společně slavené bohoslužby a možnost vzájemných rozhovorů. www.goedeherderkerk.info

 

Partn. sbory 02