čtvrtek, 16.00­17.00, zadní sál

Setkání konfirmandů je určeno skupině dětí ve věku cca 13­15 let. Jedná se o 2­letý cyklus setkání, která dětem zprostředkovávají seznámení s Biblí, důležitými texty víry i životem v církvi. 
Smyslem setkání je získání základního přehledu, zapojení se do společenství sboru, sdílení zkušeností s faráři i mezi vrstevníky navzájem, promýšlení vlastní víry.Na konci cyklu slavívá sbor konfirmaci – zvláštní bohoslužby, při nichž mají mladí lidé, kteří byli pokřtěni v dětském věku, možnost vyslovit vlastní vyznání víry a sbor jim dosvědčuje přijetí za plnoprávné členy.

  

 

Biblická hodina

Biblická hodina

každou středu od 18 h,
velký zadní sál

Střední generace

Střední generace

každé úterý od 19:30
zadní sál

Mládež

Mládež

středa 19.00-­20.30, zadní sál
čtvrtek 17.30­-19.00, zadní sál

Mateřský klub

Mateřský klub

2. a 4. čtvrtek v měsíci
od 9:30, zadní sály