každou středu od 18 h, velký zadní sál

Biblické hodiny jsou určeny pro dospělé zájemce. Na setkání přicházejí většinou účastníci staršího věku, ale otevřeno je pro všechny. 

Biblické hodiny tradičně patří k životu evangelických sborů. Po úvodní písni a modlitbě společně čteme vybraný biblický text. Následující výklad kazatele chce být úvodem k dalšímu rozhovoru o tom, k čemu nás slova Bible vedou a zvou. 

BHupravy