(středa 1x za 14 dní – viz aktuality, 13.00­13.30)

Mezi pravidelné aktivity sboru patří i bohoslužby/pobožnosti v brněnském středisku Diakonie. Setkání se koná v Centru denních služeb a je primárně určeno pro jeho klienty, zájemci jsou však k účasti zváni.

Sbor spolupracuje se střediskem i jinými cestami – pořádáním sbírek na činnost, benefičními akcemi (např. Bienále pro Diakonii, více viz www.bienaleprodiakonii.cz) Více o Diakonii Brno viz brno.diakonie.cz/ o Diakonii ČCE viz http://www.diakonie.cz/