Staršovstvo je správním orgánem farního sboru.

Členové staršovstva (presbyteři) rozhodují o zásadních otázkách života sboru: o podobě bohoslužebných a dalších shromáždění, o hospodaření sboru, o působení sboru navenek.

Staršovstvo mimo jiné přijímá žádosti o křest nebo žádosti o přijetí do farního sboru ČCE, případně o propůjčení členství členům jiných církví.

Staršovstvo našeho sboru tvoří dva faráři a třínáct členů staršovstva; jednání se účastní také náhradníci staršovstva Porady se konají obvykle druhé pondělí v měsíci.

 

Kurátorka  

Eva Kazdová (1978)

pedagogická pracovnice

 

místokurátorka

Mariana Boudová (1988)

grantová specialistka

Petr Dobrovolný (1981)

architekt

Daniel Doubrava (1976)

projektant

Jan Fikejs (1980)

informatik, lingvista, tlumočník znakového jazyka

Adam Gajdoš (1985)

sociolog

Michal Marek (1971)

multimediální specialista

člen IT a strategické skupiny, učitel nedělní školy

Eliška Nečasová (1981)

učitelka na ZŠ

Alena Peterková (1989)

OSVČ s děstským oblečením

Petr Socha (1957)

řidič DPmB

Martina Šebestová (1987)

asistentka pedagoga, lektorka angl.

Eliška Tůmová roz. Rašínová (1989)

VUT FAST doktorandka

David Vávra (1981)

právník

 

Náhradnící

Eva Rybáková (1969)

Informatik

Kateřina Trnková (1985)

Biolog

Kontakty

Nešpory

Staršovstvo

Nešpory

Historie sboru

Nešpory

Pronájem prostor

Pronájem prostor