Staršovstvo je správním orgánem farního sboru.

Členové staršovstva (presbyteři) rozhodují o zásadních otázkách života sboru: o podobě bohoslužebných a dalších shromáždění, o hospodaření sboru, o působení sboru navenek.

Staršovstvo mimo jiné přijímá žádosti o křest nebo žádosti o přijetí do farního sboru ČCE, případně o propůjčení členství členům jiných církví.

Staršovstvo našeho sboru tvoří dva faráři a třínáct členů staršovstva; jednání se účastní také náhradníci staršovstva Porady se konají obvykle druhé pondělí v měsíci.

 

Eva Kazdová (1978)

místokurátorka

(pedagogická pracovnice)

strategická komise

komise pro nedělní školu

liturgická komise

Mariana Boudová (1988)

místokurátorka

(grantová specialistka)

hospodářská komise

Petr Dobrovolný (1981)

(architekt)

hospodářská komise (předseda)

 

Daniel Doubrava (1976)

(projektant)

hospodářská komise

Jan Fikejs (1980)

(informatik, lingvista, tlumočník znakového jazyka)

IT komise (předseda)

zahraniční komise (předseda)

 

Adam Gajdoš (1985)

(sociolog)

strategická komise (předseda)

liturgická komise

Michal Marek (1971)

(multimediální specialista)

IT komise

strategická komise

učitel nedělní školy

Eliška Nečasová (1981)

(učitelka na ZŠ)

komise pro nedělní školu (předsedkyně)

strategická komise

Alena Peterková (1989)

(OSVČ s děstským oblečením)

hospodářská komise

strategická komise

 

Petr Socha (1957)

(řidič DPMB)

hospodářská komise

Martina Šebestová (1987)

(asistentka pedagoga, lektorka angl.)

 

Eliška Tůmová roz. Rašínová (1989)

(VUT FAST doktorandka)

hospodářská komise

 

David Vávra (1981)

právník

hospodářská komise

Náhradníci:

Eva Rybáková (1969)

(informatik)

IT komise

 

Kateřina Trnková (1985)

(biolog)