Oznámení 22. prosince 2019
1. Milé sestry a bratři, vítáme vás při dnešních službách Božích.
2. Za varhanní doprovod děkujeme dnes bratru Ondřeji Maňákovi.
3. Spolu s ním chceme poděkovat všem těm, kdo se postarali, aby v adventu a o Vánocích
byly připraveny všechny jednotlivosti, které jsou ve sboru zapotřebí – vánoční strom a jeho
zdobení, vánoční balíčky a jejich doručení, nadílka pro děti a její balení i rozdávání.
Jmenovitě děkujeme bratru Michalu Markovi a kolektivu rodičů, zpěváků, muzikantů a
všem učitelům nedělky, kteří s dětmi připravovali letošní divadlo.
4. Ve středu jsme se v pohřebním shromáždění rozloučili se sestrou Evou Prudkou, věrnou
členkou našeho sboru.
5. Ve vánočním týdnu nebude otevřena sborová kancelář.
6. Sejdeme se v něm k těmto bohoslužbám: v úterý 24. 12. (na Štědrý den) od 15 hodin
v Blahoslavově domě
7. Ve středu, na Boží hod vánoční v Bl. domě od 9h a v Tišnově od 10.30. V obou
shromážděních budeme slavit svatou večeři Páně.
8. Na 2. svátek vánoční (26. 12.) jsme zváni do Betlémského kostela, kde od 9 hodin vede
bohoslužby bratr farář Vítek.
9. V neděli 29. 12. budeme slavit služby Boží v Brně i v Tišnově v obvyklých časech. Úplný
přehled svátečních služeb Božích v Brně najdete v časopise Setkávání a ve vánočních
sborových dopisech, které jsou k dispozici na stolku s kázáním. Vedle přehledu bohoslužeb
v nich najdete také vánoční přání a zamyšlení.
10. Potravinová sbírka pro charitativní společnost Bakhita vynesla vedle potravin a
hygienických prostředků plných 21.170,- Kč. Srdečně děkujeme vám všem, kteří jste na
tyto sbírky přispívali.
11. (poděkování z Bakhity – G. Horáková)
12. Dnešní sbírka je určena na vánoční nadílku našeho sboru a na práci křesťanské služby, a
to do košíčku i na arch. Sbírka z bohoslužeb na Hod Boží vánoční bude věnována na Fond
pro bohoslovce a vikariát.
13. V nabídce knih máme nový titul – knihu Moje domácí zvířata. Ve svých 90 letech ji
napsal bratr Vlastimil Dobrovolný, ilustroval ji jeho syn Aleš, obrázky jsou určeny
k vymalování. Knížka má velká písmenka, hodí se k předčítání či prvnímu čtení. Stojí 200Kč.
14. V souvislosti s vánočními svátky navštěvovali faráři, pastorační pracovnice a další
členové sboru některé sestry a bratry, kteří nemohou přicházet do společných
shromáždění. Máme od nich vyřídit mnohé pozdravy, jmenovitě od sestry Zdeny Maláčové
a bratra Jaroslava Kynycha a také od celého společenství v domově na Kociánce.

Události

Žádná událost k zobrazení

Michal Marek © 2015