Oznámení 20. října 2019
1. Milé sestry a bratři, vítáme vás při dnešních službách Božích.
2. Na varhany nás dnes doprovází bratr Ondřej Maňák. Za doprovod a zpěv děkujeme také
pěveckému sboru Godhigh pod vedením sestry Lenky Dobrovolné. Služby boží pro starší
děti dnes připravila sestra Iva Huvarová. Všem děkujeme za jejich službu.
3. V pondělí večer se konají další YESLE bohoslužby pro všechny hledající, mladé věkem i
duchem. Slavíme je v Betlémském kostele, začátek je v 19h. Kázat bude sestra farářka
Jacobea.
4. V úterý se koná setkání dětí v Tišnově (16 h) a biblická hodina v Tišnově (17.15). V Brně
bude od 17h zkouška pěveckého sboru Godhigh.
5. Na úterní večer zveme všechny příznivce Diakonie k dobročinné aukci Podobrazy pro
Diakonii. Uskuteční se od 18:30 v jazzové kavárně Podobrazy na Zelném trhu. Kromě účasti
v dražbě bude možné přispět zakoupením výrobků klientů Diakonie. Výtěžek celé akce je
určen na rekonstrukci kuchyně v Chráněném bydlení Letovice.
6. Na středu připravujeme pobožnost při klienty Diakonie, večer pak bude biblická hodina
a po ní setkání dospělých: bratr farář Horák zve k modlitebnímu setkání.
7. Ve čtvrtek se koná Mateřský klub, odpoledne se sejdou mladší děti, „sušenky a sušenci“
alias starší děti a navečer mládež.
8. V pátek se na Zelené faře koná pravidelná zkouška pěveckého sboru Cantate Domino.
9. V sobotu budeme slavit služby Boží na Kociánce.
10. V neděli budeme slavit bohoslužby v Brně i Tišnově v obvyklou dobu. Upozorňujeme
však, že příští neděli se mění čas z letního na zimní. Nezapomeňte si proto nastavit hodiny i
budík o hodinu pozpátku.
11. O víkendu 2.-3. listopadu navštíví náš sbor přátelé z bratislavského sboru na Petržalce.
Prosíme ty, kdo by mohli poskytnout ubytování mladším členům, aby se přihlásili
v kanceláři.
12. Na neděli 3. listopadu zveme k návštěvě bohoslužeb v Tišnově spojené s odpoledním
výletem na kopec Květnice u Tišnova. Akce je určena především, ale nikoli výhradně, pro
rodiče s dětmi. V plánu je společná cesta vlakem z Brna-Králova pole v 9:07. S sebou
doporučujeme přibalit oběd a svačinu. Návrat plánujeme kolem 18:00 vlakem zpět do
Brna. Kdo by měl zájem, či by se rád doptal na bližší informace, vyhledejte prosím, Petra
Dobrovolného nebo Tomáše Boudu.
13. Prosíme ochotné ruce o příspěvky k občerstvení na víkend 2.-3. a také 9.-10. listopadu,
kdy se u nás koná jednání konventu a čekáme návštěvu z Vídně. Hlaste se v kanceláři či
sestře Květě Dufkové. Děkujeme.
14. Dáváme na vědomí, že sestra Hauserová ukončí v závěru roku své působení pastorační
pracovnice našeho sboru. V této chvíli hledáme nové zájemce o tuto práci: bližší informace
mohou podat faráři sboru, přihlásit se lze také ve sborové kanceláři.
15. Dostali jsme už nabídku dárků z Diakonie Rolnička v Soběslavi. Plakát s výrobky najdete
na nástěnce v předsíni, objednací list je vystaven vzadu v sále.
16. Jako obvykle vydává naše církev i letos nástěnný kalendář na příští rok, můžete objednat
po bohoslužbách u knih. Nabízíme také diář na příští rok a knihu Církev v proměnách času
II.
17. Dnešní sbírka je určena na celocírkevní Fond charitativní a sociální pomoci, a to jak

sbírka při vycházení tak sbírka archová ve vestibulu. Děkujeme vám všem, že na sbírky
pamatujete.
18. V příštím týdnu oslaví narozeniny sestry Oldřiška Peňázová, Naďa Popelářová, Silva
Hájková a Olga Marková. Přejeme jím jistotu Boží blízkosti, mnoho sil a radosti pro příští
čas.

Události

Žádná událost k zobrazení

Michal Marek © 2015