Oznámení 22. dubna 2018

 

 

 

 1. Milé sestry a bratři, vítáme vás při dnešních službách Božích.
 2. Náš zpěv dnes na varhany doprovází bratr Ondřej Maňák. Program pro děti dnes připravila řádka učitelů nedělní školy společně, děkujeme jim všem za jejich službu. Učitelé se také sejdou po bohoslužbách ke krátké poradě.
 3. V nadcházejícím týdnu se konají tato setkání: v úterý se koná biblická hodina v Tišnově, večer v Brně pak další setkání pro dospělé, které povede bratr Igor Osvald.
 4. Na středu připravujeme služby Boží pro klienty diakonie na Hrnčířské, večer pak bude biblická hodina v Blahoslavově domě a schůzka mládeže.
 5. Ve čtvrtek dopoledne se sejdou maminky s nejmenšími dětmi a také skupina křesťanské služby, která pečuje o návštěvy a narozeniny.
 6. Ve čtvrtek ráno odjíždí skupina našeho sboru na návštěvu partnerského sboru v Apeldoornu, včetně obou farářů; z toho důvodu se čtvrteční odpolední setkání dětí a mládeže nekonají.
 7. V sobotu budeme slavit služby Boží v domově na Kociánce,
 8. V neděli slavíme služby Boží v Brně a v Tišnově. Všechna uvedená setkání se konají v obvyklou dobu.
 9. V předstihu zveme na seniorátní školku mládeže s názvem „Proč nejsme jedno?“ Školka se koná ve dnech 4. - 6. května v Olešnici. Plakátek najdete na nástěnce, přihlášky se vyplňují online do 27. dubna.
 10. Vedle školky zveme také na jarní brigádu na Blažkově, která se bude konat ve dnech 4. -8. května. Dotazy zodpoví a informace podá bratr Petr Socha, u něj se také můžete přihlašovat a to nejdéle do 1. května.
 11. Zveme rovněž ke koncertům na podporu domácího hospicu Tabita. Koncerty se uskuteční 4. a 9. května v Brně, plakát je rovněž na nástěnce.
 12. Dnešní sbírka je určena na provoz sboru, děkujeme vám, kdo na ni pamatujete.
 13. Vyřizujeme jednu osobní prosbu: před Vánocemi se vzadu v sále mezi nabízenými publikacemi omylem ocitla sbírka básní Pavla Hájka s věnováním. Nyní je majitelem postrádána. Posíme vás, kteří o věci víte více, abyste sdělili informace v kanceláři.
 14. Také dnes vás všechny zveme k posezení u kávy a čaje po bohoslužbách v Losově sále.

Události

Žádná událost k zobrazení