Ohlášky

Oznámení 12. srpna 2018
1. Milé sestry a bratři, vítáme vás při dnešních službách Božích.
2. Náš zpěv dnes na varhany doprovází bratr Jan Pikna. Děkujeme mu za jeho službu.
3. V příštím týdnu se sejdeme ve čtvrtek k posezení u kávy pro dříve narozené. Setkání
začíná jako obvykle ve 14.30.
4. V příštím týdnu jsou ve službě bratr farář Horák a sestra vikářka Květonová.
5. V sobotu budeme slavit služby Boží v domově na Kociánce.
6. V neděli budeme slavit služby Boží v Blahoslavově domě a v Tišnově, tam bude
vysluhována svatá večeře Páně.
7. Začínáme již připravovat některé podzimní akce. Na neděli 14. října jsme zváni
k návštěvě partnerského sboru ve Vídni; zájemci o účast se mohou zapsat do seznamu na
stolku ve vestibulu.
8. V neděli 21. října se bude konat slavnostní ordinační shromáždění pro všechny letošní
vikáře, tedy i pro naši sestru vikářku Ivu Květonovou. Ordinace se bude konat ve sboru
v Ústí nad Labem, bude ale možné využít dopravy autobusem vypraveným ze sboru
v Nosislavi. Kdo máte zájem připojit se k této společné cestě na ordinaci, můžete se již
zapsat na list na stolku u dveří.
9. Upozorňujeme také na velkou církevní akci k oslavám 100. výročí založení ČCE,
nazvanou Radujme se vždy společně. Akce se bude konat v Pardubicích ve dnech 27. – 30.
září. Plakát s podrobným programem je vyvěšen ve vestibulu. Připravujeme také možnost
pro členy našeho sboru vypravit se společně sobotního programu se slavnostními
bohoslužbami.
10. Středisko Diakonie na Hrnčířské nabízí svou službu v tzv. Centru denních služeb.
Jedná se o dohled a přiměřený program pro osoby s demencí. Bližší informace jsou na
plakátku na vývěsce ve vestibulu.
11. Z Diakonie jsme také dostali větší zásobu bylinek, spolu s ostatními výrobky jsou
k dispozici na stole vzadu v kostele.
12. Dnešní sbírka je určena na provoz sboru. Prosíme, abyste na sbírku pamatovali.
13. Farní kancelář je v letních měsících otevřena vždy od pondělí do čtvrtka, a to od 9
do 11h.
14. Narozeniny v příštím týdnu oslaví bratr Petr Merta a sestra Alena Trojanová. Přejeme
jim vše dobré a vyprošujeme jim Boží požehnání.

Události

Žádná událost k zobrazení

Michal Marek © 2015