Oznámení 14. října 2018

1. Milé sestry a bratři, vítáme vás při dnešních službách Božích.
2. Náš zpěv dnes na varhany a klavír doprovází sestra Martina Šebestová. Na kytaru a
ukulele hráli bratr Tomáš Doležel a sestra Maruška Piknová. Program pro děti v mladší
nedělce připravila sestra Eliška Tůmová, pro starší děti sestra Pavla Potočková. Děkujeme
všem za jejich službu.
3. Dnes ráno vyjela malá výprava členů našeho sboru do našeho partnerského sboru ve
Vídni.
4. Dnes večer začíná 13. ročník bohoslužeb v klubu Desert, hostem bude sestra Regina
Slámová, zahraje kapela Betsaida. Začátek je v 18h.
5. V příštím týdnu se konají tato sborová setkání: V úterý se koná večerní setkání pro
dospělé. Sestra farářka Jacobea zve k rozhovoru na téma „Proč vlastně Ježíš zemřel?“ – o
významu Ježíšovy smrti pro nás. Začátek je v 19h.
6. Na středu připravujeme biblickou hodinu v domově na Kociánce, večer v Blahoslavově
domě, po ní se sejde první skupina mládeže.
7. Ve čtvrtek odpoledne se koná setkání pro dříve narozené při kávě a čaji. V 16 hodin se
sejdou děti, v 16.45 konfirmandi a od 17.30 bude druhé setkání mládeže.
8. Ve čtvrtek od 19h bude také další zkouška našeho nového pěveckého sboru.
9. Od pátku do neděle se koná podzimní školka mládeže v Boskovicích s názvem „A ty jako
věříš?“. Všichni mládežníci jsou srdečně zváni.
10. V sobotu se v Losově sále koná další vzdělavatelné setkání pro laiky. O evangeliích
bude přednášet bratr farář Jaroslav Vítek. Začátek v 8.30.
11. V neděli budeme slavit služby Boží v Blahoslavově domě i v Tišnově, v Brně je
povede sestra farářka Radka Včelná, v Tišnově bratr kazatel Matouš Pleva.
12. Skupina členů našeho sboru pojede v neděli ráno na ordinaci nových vikářů ČCE,
aby tak podpořila naši sestru vikářku Ivu Květonovou. Bližší informace podá bratr farář
Horák.
13. S předstihem zveme na představení pro děti i dospělé s názvem Angatar tvůj
kamarád z Grónska. Představení se bude konat v Blahoslavově domě v neděli 4. listopadu
od 19.30. Neváhejte pozvat své přátele a známé, zejména ty s dětmi.
14. Sbírka z minulé neděle byla věnována na celocírkevní fond sociální a charitativní
pomoci; vynesla v našem sboru 12.260,- Kč. Dnešní sbírka je určena na provoz sboru.
Vedle ní konáme tuto a příští neděli dobrovolnou sbírku na arch. Sbírka je určená pro
Diakonii a její práci v Indonésii, kterou zasáhlo zemětřesení a následně tsunami.
Podrobnosti ke sbírce najdete na nástěnce. Děkujeme vám, kdo na sbírky pamatujete.
15. Oznamujeme, že je již možné objednat si nástěnný kalendář ČCE na rok 2019 a
také výrobky chráněné dílny Rolnička – nabídka je na nástěnce v předsíni. Objednávky
vyřizujte se sestrou Dufkovou, u knih.
16. Dostali jsme také nabídku objednat knihu modliteb „Vždyť se mnou jsi ty“, kterou
uspořádali Lenka Ridzoňová, Iva Květonová a Ondřej Macek. Zájemci se mohou hlásit
rovněž sestře Dufkové.
17. Narozeniny v nastávajícím týdnu oslaví sestra Jarmila Jílková. Vyprošujeme jí
dobrou naději pro příští dny i vědomí Boží blízkosti.
18. Pozvání ke kávě a čaji v Losově sále po bohoslužbách. Zároveň sháníme službu ke
kávě na příští neděli. Ochotné kávovařiče prosíme, aby se ohlásili bratru Piknovi nebo
sestře Jacobea. Děkujeme.

 

Události

Michal Marek © 2015