Oznámení 10. prosince 2017

 

 1. Milé sestry a bratři, vítáme vás při dnešních službách Božích.
 2. Náš zpěv dnes na varhany doprovází bratr Jan Pikna. Nedělní školu pro mladší děti dnes vede sestra Eva Hájková, pro starší děti sestra Pavla Potočková. Děkujeme jim všem za jejich službu.
 3. Dnes po bohoslužbách, cca od 10:20 proběhne zde Blahoslav Fashion market, druhý ročník dobročinného bazaru oděvů. Je možné přinést pěkné a zachovalé kousky oděvů, boty či kabelky, kus se bude prodávat za 10Kč, veškerý výtěžek bude věnován společnosti Bakhita. Po bazaru, cca v 11.45 bude možné se občerstvit polévkou.
 4. Současně bude po bohoslužbách v zadním sále probíhat také zkouška vánočního programu pro dětí z mladší nedělní školy
 5. Na příští týden připravujeme tato sborová setkání.
 6. V pondělí v 18.30 se sejde staršovstvo sboru.
 7. V úterý od 9h bude v našem sboru pastorální konference kazatelů, od 17h bude biblická hodina v Tišnově, od 19h v Blahoslavově domě setkání dospělých, a to jako modlitební setkání pod vedením bratra faráře Horáka.
 8. Na středu připravujeme biblické čtení na Kociánce, večer v Blahoslavově domě bude pravidelná biblická hodina. Mládež má sraz v 17.40 ve vstupní hale Právnické fakulty, společně se chystají na debatu s prezidentskými kandidáty.
 9. Ve čtvrtek se naposledy před vánocemi sejdou maminky s nejmenšími dětmi, odpoledne se sejdou děti a konfirmandi, budeme cvičit vánoční hru. Od 17.30 bude setkání pro mládež – bude třeba usadit a ozdobit vánoční stromek, prosíme o hojnou účast.
 10. V pátek od 19h se v Blahoslavově domě koná koncert Vánočního oratoria v podání Symfonického orchestru Sokola Brno I a Komorního sboru Lenky Dohnalové-Mlynářové. Plakátek je na nástěnce.
 11. V sobotu bude zkouška dětské vánoční hry, začátek je v 9h, prosíme všechny účinkující, aby se dostavili včas.
 12. Příští neděli budeme slavit služby Boží jako obvykle v Brně i v Tišnově, v Brně se zvěstování ujmou děti se svou vánoční hrou.
 13. Příští neděli od 16h se v Losově sále uskuteční program manželů Jacobea o jejich pěší pouti Evropou. Budou také promítat fotografie, všichni jsou srdečně zváni.
 14. Sbírka z minulé neděle, určená pro střediska Diakonie v našem seniorátu, vynesla ve sboru 12.400Kč, všem dárcům děkujeme. Dnešní sbírka do košíčku je určena na provoz sboru, sbírka na arch je určena na vánoční nadílku našeho sboru – balíčky pro seniory i knihy pro děti. Přispět je možné i se zápisem na sběrací listinu v předsíni. Prosíme, abyste na sbírku podle svých možností pamatovali. Stále ještě probíhá i potravinová sbírka pro sdružení Bakhita. Přispět je možné buď trvanlivými potravinami a drogerií (seznam je na nástěnce) nebo finančně – v kanceláři. Příští neděli tuto sbírku uzavřeme.
 15. U knih je již možné si koupit Evangelický kalendář na příští rok a příručka k četbě Písma Na každý den. Dorazila již i zásilka z Diakonie Rolnička, své objednávky si můžete vyzvednout u sestry Dufkové.
 16. Nabízíme zdarma vyřazené knihy ze sborové knihovny. Jsou k mání vzadu v sále, u knih.
 17. Rádi bychom připomněli, že varhanní předehra, kterou začínají v našem sboru služby Boží, je již jejich součástí a je pro mnohé prostorem ke ztišení a modlitbě, prosíme, abyste to respektovali.
 18. Také dnes vás všechny zveme k posezení u kávy a čaje po bohoslužbách v Losově sále.

 

 

Události

Michal Marek © 2015