Oznámení 18. února 2018

 

 1. Milé sestry a bratři, vítáme vás při dnešních službách Božích.
 2. Náš zpěv dnes na varhany doprovází bratr Blahoslav Ryšavý. Na ukulele hrála sestra Maruška Piknová. Nedělní školu pro starší děti připravila sestra Iva Huvarová, nedělní školu pro mladší děti vede sestra Eva Kazdová. Děkujeme jim všem za jejich službu.
 3. Dnes po bohoslužbách se sejdou učitelé nedělní školy. Porada se koná v menším zadním sále.
 4. V nadcházejícím týdnu připravujeme tato setkání: v úterý večer bude setkání pro dospělé. Sestra farářka Jacobea zve ke společnému čtení biblických textů, souvisejících s postním obdobím.
 5. V úterý jsme zváni ke Dni otevřených dveří Evangelické teologické fakulty, plakát s informacemi visí na nástěnce.
 6. Ve středu se konají biblické hodiny na Kociánce a v Blahoslavově domě, večer se sejde mládež.
 7. Ve čtvrtek dopoledne bude další setkání mateřského klubu a schůzka křesťanské služby – skupiny Návštěvy/Narozeniny. Odpoledne se koná konfirmační příprava, setkání dětí a setkání mládeže.
 8. Všechna setkání se konají v obvyklých časech, najdete je například na nástěnce v předsíni.
 9. Na příští sobotu jsme zváni na koncert Adonai Tour. Koná se v Eleven clubu na Dominikánské 11, od 19h.
 10. Příští neděli budeme slavit služby Boží v obvyklých časech v Brně i v Tišnově, v Tišnově připravujeme nedělní školu pro děti.
 11. Dnešní sbírka je celocírkevní – určená na tisk a publikační činnost. Přispět můžete do košíčku nebo se zápisem na sběrací listinu v předsíni. Vedle této sbírky poběží po celé postní období sbírka pro Diakonii – na práci v uprchlickém táboře v jordánském Zátarí. Plakát a dopis s informacemi k postní sbírce najdete na nástěnce v předsíni. Do sbírky je možné přispět průběžně ve sborové kanceláři či na účet.
 12. Narozeniny
 13. Také dnes vás všechny zveme k posezení u kávy a čaje po bohoslužbách v Losově sále.

Události

Michal Marek © 2015