Oznámení 9. června 2019

1. Milé sestry a bratři, vítáme vás při dnešních službách Božích. Za vedení služeb Božích
v Tišnově děkujeme sestře Olze Tydlitátové.
2. Na varhany a klavír dnes doprovází bratr Jan Pikna, na další nástroje sestra Lenka
Dobrovolná a bratr Vojtěch Rybárik. Program pro děti připravila sestra Eva Kazdová. Všem
jmenovaným a také pěveckému sboru, mládeži a konfirmandům děkujeme za jejich službu
při přípravě a slavení dnešních bohoslužeb.
3. Na dnešní večer jsme zváni do Červeného kostela na koncert chrámové sborové hudby.
Začátek je v 19h.
4. V týdnu zveme k následujícím setkáním: zítra, na svatodušní pondělí, budeme zde
v Blahoslavově domě slavit bohoslužby s vysluhováním svaté večeře Páně. Začátek je
v 19h.
5. V úterý od 18h je předprázdninová schůzka učitelů nedělní školy. Ohlédneme se za
uplynulým školním rokem. Od 19h se koná modlitební setkání. Ke společenému rozjímání
nad biblickými texty a zpěvu písní z Taizé zve sestra farářka Jacobea.
6. Ve středu od 14.30 proběhne na zahradě schůzka o fungování dětského klubu Dvojka
pro zájemce na příští školní rok. Zájemci se mají hlásit sestrám Marii Weiss nebo Alžbětě
Kubíčkové. Ve středu večer bude biblická hodina a po ní schůzka mládeže.
7. Ve čtvrtek dopoledne se naposledy před létem sejde mateřský klub. Odpoledne se
konají setkání pro děti a mládež. Program pro mládež připravuje sestra farářka Iva
Květonová.
8. V pátek od 15h organizuje Diakonie středisko DOMA oslavu konce ramadánu – Íd Al-Fitr.
Setkání je plánováno na farní zahradu.
9. V sobotu pořádá Diakonie DOMA vaření specialit marocké kuchyně ve středisku volného
času Lužánky. Akce začíná v 15h, je nutné se přihlásit. Plakátek s informacemi najdete na
nástěnce.
10. Na sobotní večer od 19h jsme zváni do Červeného kostela na koncert vokální hudby,
kterou na varhany doprovodí celocírkevní kantor Ladislav Moravetz.
11. O víkendu 14.-16. června pojede část sboru na Blažkov. Ještě jsou volná místa, hlásit se
můžete sestře Aleně Peterkové. Čeká nás pečení buřtů, program pro malé i velké o
modlitbě Páně, vyrábění, program o bezpečí na internetu pro rodiče, tradiční vycházka i
nedělní bohoslužby.
12. Příští neděli budeme slavit služby Boží na 3 místech. V Brně je povede sestra farářka
Marta Židková, v Tišnově poslouží čtením bratr Pavel Just, na Blažkově slouží sestra farářka
Saša Jacobea.
13. V předstihu zveme na slavnostní setkání ke třicetinám Diakonie. Koná se ve čtvrtek 20.
června od 15h v kostele U Salvátora v Praze. Plakát je na nástěnce.
14. Ve dnech 21.-23. června proběhne na Blažkově brigáda na uvedení střediska do letního
provozu. Zájemce prosíme, aby se hlásili bratru Petru Sochovi.
15. Dnešní sbírka je celocírkevní, výtěžek z ní poputuje Diakonii naší církve. Děkujeme všem
dárcům.
16. Narozeniny v nastávajícím týdnu oslaví sestry Jitka Hochmanová a Věra Jandová
z tišnovského společenství a bratři Ladislav Hájek a Ctirad Novák. Všem jmenovaným
přejeme dobré dny a vyprošujeme Boží blízkost i požehnání.
17. Pozvání ke kávě a čaji v Losově sále po bohoslužbách.

Události

Žádná událost k zobrazení

Michal Marek © 2015