Oznámení 9. ledna 2022

 1. Milé sestry a bratři, vítáme vás při dnešních bohoslužbách v Blahoslavově domě.
 2. Doprovod k písním dnes zajišťoval bratr Jan Pikna, Lenka Dobrovolná a pěvecký sbor. Přenos zajišťují bratři Petr Hurzán a Dan Šebesta. Nedělní školu mají na starosti Marie Doleželová a Lenka Dobrovolná. Děkujeme všem za jejich službu.
 3. Po těchto bohoslužbách jste všichni zváni k posezení v Losově sále, při kterém nám sestra Lenka Dobrovolná a bratr Jan Pikna blíže představí náš nový zpěvník.
 4. K bohoslužbám se sejdeme příští neděli v Blahoslavově domě i v Tišnově, v obvyklou dobu.
 5. Na příští neděli jsme zváni na instalaci b. faráře Grubera do Nikolčic, kde bude instalován i do služby v Hustopečích.
 6. Dnešní sbírka je určena pro potřeby sboru.
 7. Dnes naposledy probíhá sbírka pro organizaci Bakhita, vedle věcných darů dosud vynesla 20.300,- Kč a bude k dnešnímu dni ukončena.
 8. K vyzvednutí jsou připraveny v kanceláři ještě poslední nové evangelické zpěvníky, které jste si objednali.
 9. Pro ty, kdo mají zájem o mobilní aplikace zpěvníku do telefonu či tabletu je ke stažení zpěvník na Google Play (na adrese https://apkgk.com/cs/cce.evangelicky_zpevnik ). Chorálník najdete na stránkách https://www.evangelickyzpevnik.cz/materialy/ .
 10. Program v našem sboru v příštím týdnu je následující: V pondělí se koná schůze staršovstva v 18:30.
 11. V úterý se koná schůzka střední generace pod vedením b. faráře Horáka v 19 hod, budeme pokračovat v programu Konfirmační otázky pro dospělé, a tentokrát budeme mluvit o Novém zákoně.
 12. Ve středu se biblická hodina v Blahoslavově domě nekoná.
 13. Ve čtvrtek jsou zvány matky s dětmi na mateřský klub na 9:30, a pak mají odpoledne své schůzky děti, konfirmandi a mládež.
 14. Ode dneška jsme zváni na každoroční Alianční týden modliteb. První ekumenické shromáždění tohoto týdne se koná právě v našem sboru, a začíná v 18 hodin. Program na celý týden v Brně je vyvěšen na nástěnce a k rozdání bude při vycházení.
 15. Upozorňujeme také na Yesle, bohoslužby nejen pro mládež, které po novém roce opět začínají, konají se od zítřka v Betlémském kostele od zítřka, a pak vždy v pondělí od 19 hodin.
 16. Na podnět od členů sboru chceme připomenout akci Milostivé léto, která byla vyhlášena naší vládou. Jde o příležitost k oddlužení pro ty, kteří se ocitli v dluhové pasti. V našem kraji se o ní informuje nedostatečně. Prosíme, abyste tuto informaci vyřizovali dále, ve sborové kanceláři jsme ochotni pomoci, kdo by v této potřeboval pomoci.
 17. V těchto dnech oslavují své narozeniny sestry Dagmar Hádková, Miloslava Štěrbová, Elizabeta Fikejzová a Marcela Klvačová. Všem jim přejeme radost ze všedních i svátečních dnů pod Boží ochranou.
 18. Jak už zaznělo na úvod, všichni jste zváni k posezení při kávě a čaji, které se koná po bohoslužbách v Losově sále.

Nejbližší události

No events

Filtr událostí