Oznámení 25. 6. 2023

Milé sestry a bratři, milí přátelé, vyslechněte si sborová oznámení:

 

Poděkování

 1. Děkujeme za dnešní varhanní doprovod bratru Janovi Piknovi a za doprovod dalších písní manželům Dobrovolným. Přenos bohoslužeb zajišťuje náš audio-video tým. Za jejich službu také děkujeme.

Setkání v následujícím týdnu

 1. Rodinné bohoslužby se konají dnes též v Tišnově.
 2. Připravujeme malování a opravu podlah v obou zadních sálech v průběhu léta. Prosíme proto zdatné muže aby, přestože je dnes neděle, byli tak hodní a hned po bohoslužbách přišli do velkého zadního sálu a pomohli posunout skříně doprostřed místnosti a rozprostřít přes ně i další nábytek a krabice krycí fólii. 
 3. Dále budou ve středu dopoledne vyklízet skříně v malém zadním sále maminky dětí z Dvojky, pod vedením JItky Jiráskové. Učitelé nedělní školy vyklidí skříně, které obsahují věci pro nedělní školu. 
 4. O potřebě případné další pomoci s úklidem či přesunem věcí v zadních sálech vás budeme v průběhu léta informovat. 
 5. Pravidelný program v týdnu je omezen pouze na schůzku křesťanské služby v pátek v 9:30.
 6. Příští neděli se konají bohoslužby zde i v Tišnově v obvyklých časech.

Sbírky

 1. Sbírka tuto neděli je určena na celocírkevní Fond solidarity, ze kterého se přispívá sborům, které momentálně nemají dostatek prostředků na úhradu svého příspěvku do personálního fondu. 
 2. Stále konáme sbírku na pomoc lidem ohroženým protržení hráze vodní nádrže Nová Kachovka. Je možné na ni ještě přispět na arch v kanceláři nebo na konto sboru pod variabilním symbolem 261. Tuto sbírku konáme do konce června.

Narozeniny

 1. V příštím týdnu oslaví své narozeniny sestra Jarmila Sotolářová. Přejeme jí Boží požehnání, dostatek zdraví a pokoje do příštích let.  

Ostatní

 1. Vyšlo nové číslo Setkávání. Je k dispozici v tištěné podobě nebo Vám přijde v elektronické podobě s ohláškami. 
 2. Vyzvedněte si, také nové číslo Českého bratra.

Pozvání 

 1. Dnes po bohoslužbách vás zveme jako obvykle na kávu a čaj do Losova sálu. A zejména děti, na zmrzlinu k zakončení školního roku.