Oznámení 3. června 2018

 

 

 

 1. V týdnu zveme k následujícím setkáním: v úterý v podvečer se koná biblická hodina v Tišnově. V Blahoslavově domě bude večer setkání dospělých, po delší době opět dělené: muži/ženy. Setkání mužů pod vedením faráře Horáka začne v 19 h v zadním sále. Ženy se potkají v 19.15 na zahradě, v případě deště v bytě farářky Jacobea.
 2. Na dnešní večer zveme k hudebním nešporám do Červeného kostela. Kázat bude bratr farář Štěpán Hájek, na varhany bude hrát Hana Bartošová, zazpívá Irena Troupová, sólová sopranistka. Začátek je v 19.30.
 3. Děkujeme všem, kdo se zapojili do příprav a realizace seniorátní neděle.
 4. Na středu připravujeme pobožnost v Diakonii, večer se koná biblická hodina v Blahoslavově domě a po ní setkání mládeže.
 5. Ve čtvrtek odpoledne se koná posezení u kávy pro dříve narozené, po něm setkání dětí, konfirmandů a mladší mládeže.
 6. V sobotu budou služby Boží na Kociánce.
 7. V sobotu a neděli se část členů sboru vypraví na Svatojakubskou pouť, trasa povede z Olomouce do Stražiska.
 8. V neděli budeme slavit služby Boží v Brně i v Tišnově, v Brně bude pokřtěn Ondřej Štěpánek.
 9. Na dny 15. – 17. černa připravujeme víkendový sborový pobyt na Blažkově, zájemci o účast se stále ještě mohou přihlásit u bratra René Pikny nebo ve sborové kanceláři.
 10. Připomínáme sborovou akci Blahoslavův dům bez bariér, kterou připravujeme na 19. června od 17h. Spolu s hosty z Ligy vozíčkářů a Střední školy pro zdravotně znevýhodněné budeme slavnostně inaugurovat schodišťovou plošinu. Chceme tímto setkáním poděkovat za příspěvek na její zřízení, upozornit na ni a pozvat k jejímu využívání i k zamyšlení nad životem na vozíku a s vozíkem. Prosíme, pozvěte na akci i své blízké. Plakátek najdete na nástěnce.
 11. Sbírka z dnešních služeb Božích je určena na pokrytí výdajů spojených s pořádáním seniorátní neděle. Příští neděli vykonáme sbírku na fond solidarity sborů.
 12. Narozeniny v příštím týdnu oslaví bratr Petr Pikna z Brna, Králova pole. Přejeme mu dobré dny, pevné zdraví a vyprošujeme mu Boží požehnání a vědomí Boží blízkosti.

BD bez barier page 001Document page 001 1

Události

Žádná událost k zobrazení

Michal Marek © 2015