Oznámení 8. října 2017

 

 1. Milé sestry a bratři, vítáme vás při dnešních službách Božích.
 2. Náš zpěv dnes na varhany doprovází bratr Blahoslav Ryšavý. Nedělní školu pro mladší děti dnes vede sestra Eva Hájková, pro starší děti sestra Iva Huvarová. Děkujeme jim všem za jejich službu.  
 3. V příštím týdnu se konají tato sborová setkání. V pondělí od 18.30 se koná pravidelná schůze staršovstva.
 4. V úterý od 17 hodin se na našem hřišti hraje volejbal. Zváni jsou všichni zájemci z řad mládeže. V 18h se sejdou učitelé obou skupin nedělní školy. V 19 hodin se koná setkání střední generace, tentokrát jako společná modlitební chvíle s vedením bratra faráře Horáka.    
 5. Na středu připravujeme služby Boží pro klienty Diakonie na Hrnčířské, večer se v Blahoslavově domě koná pravidelná biblická hodina, po ní se sejde starší mládeže.
 6. Ve čtvrtek bude Mateřský klub. Odpolední konfirmační příprava začíná od 16 h, setkání dětí od 16.15 a setkání mládeže II od 17.30.
 7. V pátek proběhne v Blahoslavově domě další akce v rámci projektu DOMA, tentokrát jako šicí dílna. Začátek je v 16h, srdečně zveme. Plakátek najdete na nástěnce.
 8. V sobotu se s naší spoluúčastí koná ekumenická pouť, bližší informace najdete na nástěnce nebo je podá sestra Jacobea.
 9. Ke službám Božím se sejdeme opět za týden, budeme slavit služby Boží spojené s díkčiněním za úrodu a večeří Páně, v Blahoslavově domě od 9 hodin a v Tišnově od 10.30.
 10. Mládeži připomínáme podzimní školku, která se koná o víkendu 20.-22.10. ve Svitavách. Odkaz k přihlašování najdete na stránkách embs.cz nebo na facebooku Brněnské mládeže.
 11. Přehled sborových shromáždění najdete na vývěsce ve vestibulu, a také v novém čísle časopisu Setkávání.
 12. Na příští neděli připravujeme slavnostní nešpor, konaný při příležitosti 25. výročí uvedení nových varhan do užívání. Začátek je tradičně v 18h, uslyšíme Dvořákovy Biblické písně a varhanní improvizace v podání Jiřího Miroslava Procházky a Martina Jakubíčka. Kázáním poslouží bratr farář Horák.
 13. Hledáme možnost podnájmu pro jednoho studenta z nosislavského sboru. Bližší údaje je možné získat u bratra faráře.
 14. Dnešní sbírka je určena na potřeby sboru. Sbírka z příštích bohoslužeb bude věnována na celocírkevní fond sociální a charitativní pomoci. Prosíme vás, abyste na ni pamatovali.
 15. U knih je již možné objednat si nástěnný kalendář ČCE na příští rok.
 16. Také dnes vás všechny zveme k posezení u kávy a čaje po bohoslužbách v Losově sále.

 

 

Události

Michal Marek © 2015