Oznámení 9. února 2020
1. Milé sestry a bratři, vítáme vás při těchto službách Božích.
2. Za službu slova dnes děkujeme bratru faráři Jaroslavu Vítkovi.
3. Hudební doprovod pro dnešní bohoslužby připravil bratr Blahoslav Ryšavý a manželé
Lenka a Petr Dobrovolní. Program pro mladší děti dnes vede sestra Eva Kazdová, pro starší
děti sestra Lenka Dobrovolná. Děkujeme všem za jejich službu.
4. Staršovstvo sboru se sejde ke své pravidelné poradě zítra v 18.30.
5. V úterý se koná setkání dětí a biblická hodina v Tišnově. V Blahoslavově domě bude
zkoušet pěvecký sbor Godhigh.
6. Na středu připravujeme služby Boží pro klienty Diakonie, večer se sejdeme k biblické
hodině. Po biblické hodině jste zváni k modlitebnímu setkání, které vede sestra farářka
Jacobea.
7. Ve čtvrtek dopoledne se sejde Mateřský klub, odpoledne se sejdou děti, Sušenky a
sušenci a po nich následuje setkání mládeže.
8. V sobotu se konají služby Boží v Domově pro seniory na Kociánce.
9. K příštím bohoslužbám se v Blahoslavově domě i v Tišnově sejdeme opět v neděli, a to
v obvyklou dobu.
10. Zveme vás již také na další hudební nešpor. Vystoupí při něm Brněnský ekumenický sbor
pod vedením bratra Luboše Rause. Nešpor se koná příští neděli od 18 hodin.
11. Místa pro náš letní pobyt ve středisku na Blažkově byla již obsazena, je možné se
přihlásit již jen jako náhradníci. Hledáme ovšem stále osobu, která by byla ochotná vést o
dobu pobytu kuchyni. Bližší informace u bratra faráře Horáka.
12. Pro návštěvu přátel z partnerského sboru v Apeldoornu (30. 4. – 3. 5.) stále hledáme,
kdo by mohl nabídnout ubytování. Přihlásit se ale mohou i ti, kdo by se chtěli do příprav
zapojit jinými způsobem – při přípravě programu či občerstvení, atd. Pokud byste měli
zájem se přidat, hlaste se bratru Janu Fikejsovi nebo farářům.
13. Dnešní sbírka je určena na celocírkevní fond Křesťanské služby, a to sbírka do košíku při
vycházení i na arch ve vestibulu. Děkujeme, že na sbírky pamatujete.
14. Zájemce o potvrzení o darech církvi pro daňové účely prosíme, aby se hlásili v kanceláři.
15. Obrátil se na nás bratr farář Hála z Jilemnice s žádostí o možnost ubytování na dny 20. až
24. dubna, kdy v Brně absolvuje kurz pro nemocniční kaplany. Pokud byste o nějaké
možnosti věděli, dejte, prosíme, vědět ve sborové kanceláři.
16. Narozeniny v příštím týdnu oslaví sestra Jaroslava Svobodová. Přejeme jí dostatek sil,
pevné zdraví a jistotu Boží blízkosti.

 

 

nespory 16 

 

 

Události

Žádná událost k zobrazení

Michal Marek © 2015