Oznámení 25. září 2022

 1. Milé sestry a bratři, milí přátelé, vítáme vás dnes opět při bohoslužbách v Blahoslavově domě.
 2. Písně dnes na varhany doprovází bratr Blahoslav Ryšavý, na kytary pak manželé Dobrovolní. Přenos bohoslužeb i dnes zajišťuje náš audio-video tým. Všem děkujeme za jejich službu. 
 3. Dnes se konají bohoslužby také v kazatelské stanici v Tišnově.
 4. V pondělí se konala schůze staršovstva, z jejíchž rozhodnutí vyjímáme: Vzali jsme na vědomí, že se původní termín dokončení Losova sálu posouvá na konec listopadu 2022 a že do této doby nelze v prostorách Losova sálu plánovat žádné akce. Děje se tak především kvůli jiné skladbě podlahy, než byla původně plánována. Bude také pokračovat účelová sbírka na arch na rekonstrukci Losova sálu. 
 5. V rámci šetření staršovstvo souhlasí s tím, aby teplota v hlavním sále byla při společných shromážděních nastavena na 18°C. Děje se tak po zkušenosti, že při topení na teplotu na 19° byla teplota v sále 21-22 °C. 
 6. Staršovstvo schvaluje navýšení platů sborových zaměstnanců a prodloužení smlouvy pastorační pracovnici Martě Markové opět o jeden rok.
 7. Schválili jsme také personální obsazení jednotlivých komisí. Toto obsazení si můžete přečíst na nástěnce. Zvolili jsme také zástupce našeho sboru na konvent.
 8. V úterý je setkání střední generace od 19 hodin. Protože je 4. úterý v měsíci, pokračujeme v cyklu Církev v dějinách. Lekce má název “Ať žije Karel ! (Veliký)”
 9. Ve středu je státní svátek a tudíž se biblická hodina nekoná. Také kancelář otevřena nebude.
 10. Ve čtvrtek se koná ve 14:30 kavárnička a pak bude od 16h setkání dětí, od 17.15 setkání konfirmandů a od 18h setkání dorostu. 
 11. V pátek se sejde v 9:30 křesťanská služba.
 12. V pátek odjíždějí ti, kteří se přihlásili, na pobyt rodin s dětmi na Dobré Vodě. Přihlásit se je ještě možné u sestry Evy Kazdové nebo se zapsat do připravené tabulky (zde.)
 13. Příští neděli budeme slavit bohoslužby v obvyklou dobu v Blahoslavově domě i v Tišnově. 
 14. Mládežníky zveme na seniorátní školku mládeže v Nosislavi, která se koná 14.-16. října.
 15. Rádi vyřizujeme dvě pozvání do Červeného kostela: v sobotu 1. 10. v 18 hodin bude uzavřena výstava obrazů Klause Kuglera, v neděli bude pravidelný nešpor, plakáty k oběma akcím jsou na nástěnce.  
 16. Sbírka z dnešních bohoslužeb bude věnována na provoz sboru, stále je možné přispět na rekonstrukci Losova sálu. Děkujeme vám, že na sbírky pamatujete.  
 17. Od začátku září až do konce listopadu v Česku již podruhé probíhá akce Milostivé léto. Lidé, kteří se dostali do exekuce kvůli dluhu vůči veřejným institucím - jako jsou obec, zdravotní pojišťovna nebo dopravní podnik - mohou tyto exekuce ukončit pouhým zaplacením jistiny a nízkého paušálního poplatku. Prosím šiřte tuto zprávu ve svém okolí, akce trvá pouze 3 měsíce. Více informací lze nalézt na internetu na stránce Milostivéléto.cz, na stránkách České charity nebo organizace Člověk v tísni. Pokud se vy nebo někdo z vašich blízkých potýká s exekucí a potřebuje poradit, jak postupovat, může se obrátit na naši pastorační pracovnici Martu Markovou.
 18. Všichni jste zváni k posezení při kávě a čaji po bohoslužbách, koná se ve velkém zadním sále. Děkujeme těm, kdo se ujali jeho přípravy. Hledáme nyní další dobrovolníky, kteří by se mohli nově zapojit do této služby, prosíme, abyste se ohlásili u s. Marty Kučerové nebo ve sborové kanceláři, kde dostanete bližší informace (instrukce viz příloha). 

Nejbližší události

No events

Filtr událostí