Oznámení 4. srpna 2019
1. Milé sestry a bratři, vítáme vás při dnešních službách Božích.
2. Na varhany nás doprovází bratr Jan Pikna, děkujeme mu za jeho službu.
3. Sborová kancelář má i nadále otevřeno vždy v pondělí, středu a čtvrtek, pouze od 9 do
11h.
4. Dnes odpoledne se výjimečně konají bohoslužby v domově pro seniory na Kociánce, a to
od 14.30.
5. Sestře farářce Jacobea dnes začíná dovolená. Zpět ve službě bude znovu 20. srpna.
6. Příští neděli se sejdeme k bohoslužbám v Brně, budeme při nich slavit svatou večeři
Páně. Povede je bratr farář Horák.
7. Sbírka na celocírkevní fond solidarity sborů vynesla v našem sboru 9.120Kč, děkujeme
všem dárcům. Dnešní sbírka je pro potřeby našeho sboru.
8. Vyřizujeme pozvání na bohoslužbu k zahájení školního roku na Evangelické akademii
v Brně. Pozvání je vyvěšeno na nástěnce ve vestibulu.
9. V tomto týdnu oslaví narozeniny bratr Oldřich Pliskva a sestra Alena Šebestová. Oběma
jmenovaným přejeme jen dobré a vyprošujeme jim Boží blízkost a požehnání.

Události

Žádná událost k zobrazení

Michal Marek © 2015