Oznámení 24. února 2019

 

 1. Milé sestry a bratři, vítáme vás při dnešních službách Božích.
 2. Náš zpěv dnes na varhany doprovází bratr Ondřej Maňák. Program pro mladší děti připravila bratr Tomáš Bouda, pro starší děti sestra Lenka Dobrovolná. Děkujeme všem za jejich službu.
 3. V příštím týdnu připravujeme následující setkání: v pondělí v 19hodin se ke své poradě sejde liturgická komise.
 4. Na úterý připravujeme pobožnost pro klienty Diakonie na Hrnčířské, biblickou hodinu v Tišnově a v Brně setkání pro dospělé. Bratr Igor Osvald zve k zábavné a lehce psychologické přednášce amerického františkánského theologa Richarda Rohra
  s tématem: „Spiritualita pro druhou polovinu života". Program bude doplněn o obvyklou hudební aktualitu.
 5. Ve středu bude zkouška pěveckého sboru, biblická hodina v Blahoslavově domě a schůzka mládeže.
 6. Ve čtvrtek dopoledne se sejde Mateřský klub a také Křesťanská služba – skupina Narozeniny - Návštěvy. Odpoledne se pak koná setkání dětí, schůzka konfirmandů a druhé setkání mládeže.
 7. V pátek má svou pravidelnou zkoušku pěvecký sbor Cantate Domino a v sobotu budeme slavit služby Boží s klienty domova na Kociánce.
 8. Příští neděle je poslední nedělí před postním obdobím – tedy nedělí masopustní. Služby Boží budeme slavit v Brně i Tišnově, v obvyklou dobu, vedle toho ale zveme ke sborovému dni, který se bude konat v Blahoslavově domě. Bohoslužby budou rodinné, po nich bude v závislosti na počasí následovat bruslení s dětmi. Od 12h budeme společně obědvat (každý účastník nechť přinese jídlo v množství, které zkonzumuje, na společný stůl). Od 14 hodin pak chceme otevřít rozhovor na téma "Fungování sboru aneb Brno II jako živý organismus", od 15 hodin budeme promítat fotky ze života sboru v minulém roce.
 9. Na 1. postní neděli budeme slavit služby Boží s vysluhováním svaté večeře Páně. V Brně při nich bude slavnostně instalována seniorátní farářka pro mládež, sestra Iva Květonová.
 10. Výroční sborové shromáždění našeho sboru se bude konat v neděli 17. března v rámci shromáždění v Blahoslavově domě. Shromáždění je řádně ohlašováno a bude usnášeníschopné z jakéhokoli počtu přítomných. K nahlédnutí a kontrole je na stolku vzadu vyložen seznam členů sboru s hlasovacím právem.
 11. V souvislosti se sborovým shromážděním staršovstvo napsalo dopis, adresovaný členům sboru. Řada z Vás jej obdržela elektronicky. Dopis je také k rozebrání na stolku s kázáními i k přečtení na nástěnce sboru.
 12. Máme dnes vyřídit smutnou zprávu, že po delší nemoci ve Vídni zemřel bratr dr. Hermann Reining, iniciátor a dlouholetý organizátor partnerských setkání našeho sboru a evangelického sboru v Dorotheergasse ve Vídni. Rozloučení se koná v úterý 5. března.
 13. Dnešní sbírka do košíčku je určena na potřeby sboru, sbírka na arch na celocírkevní fond křesťanské služby (bližší informace jsou k této sbírce jsou vyvěšeny na letáku na nástěnce).
 14. Narozeniny v příštím týdnu oslaví sestra Eliška Tůmová a sestra Zdena Krátká z kazatelské stanice v Tišnově. Přejeme a vyprošujeme jim dobrou naději, dostatek sil i Boží požehnání.
 15. Pozvání ke kávě a čaji v Losově sále po bohoslužbách.

 

 

Události

Žádná událost k zobrazení

Michal Marek © 2015