Oznámení 26. června 2022

 1. Milé sestry a bratři, milí hosté, vítáme vás při dnešních bohoslužbách v Blahoslavově domě.
 2. Písně dnes na varhany doprovází bratr Jan Pikna a kytarové písně manželé Dobrovolní. Přenos bohoslužeb zajišťuje bratr Petr Hurzán. Děkujeme všem za jejich službu. 
 3. V průběhu těchto bohoslužeb se bude konat sborové shromáždění. Jediným bodem programu je návrh staršovstva o změnách ve sborovém rozpočtu. 
 4. Od čtvrtka odjíždí sestra farářka Řezníčková na tři týdny na léčebný pobyt. Se všemi záležitostmi se můžete obracet na bratra faráře Horáka. 
 5. V příštím týdnu,už zčásti prázdninovém, se konají tato setkání: v úterý se koná setkání střední generace “Církev v dějinách” pod vedením sestry Jarmily Řezníčkové: “Řím padl, církev ne.”
 6. Ve středu se konají bohoslužby ve středisku Diakonie a v sobotu jsou bohoslužby v domově pro seniory na Kociánce. 
 7. V pátek 1. července od 14 hodin se bude konat pohřební rozloučení se sestrou Annou Kellerovou, a to v obřadní síni brněnského krematoria. Bratr farář Novák a rodina Kellerových nechávají ještě jednou vyřizovat své poděkování za pomoc a účast členům sboru. 
 8. V neděli budeme slavit bohoslužby v Brně i Tišnově
 9. Děkujeme všem, kteří se zasloužili o uskutečnění sborového víkendu na Blažkově; především sestrám Aleně Peterkové a Marianě Boudové. 
 10. Sbírka na Fond pro obnovu kostní dřeně minulou neděli vynesla 11.450,- Kč. Dnešní sbírka je určena na sborové výdaje. Sbírka z příštích bohoslužeb bude věnována na seniorátní Fond solidarity sborů. děkujeme vám, že na sbírky pamatujete.     
 11. V našem partnerském sboru ve Vídni se dnes loučí bratr farář Wilfried Fussenegger. Zprávu o tom jsme dostali příliš pozdě a nestačili zajistit naše zastoupení. Máme ale naději, že se s ním během prázdnin ještě budeme moci setkat a rozloučit.  
 12. Zjišťujeme možnost ubytování pro dvě studentské dvojice na příští akademický rok. Bližší informace je možné získat u bratra faráře Horák
 13. Jsme zváni na česko-ukrajinský koncert Hany Ulrychové a Petra Helana na čtvrtek 30.6. do evangelického židenického kostela. Koncert začíná v 19 hodin.
 14. V příštím týdnu oslaví narozeniny sestra Milota Krejčí. Přejeme jí, aby - stále tak radostně jako dosud - zakoušela Boží lásku, a to i mezi námi.
 15. Všichni jste i dnes zváni k posezení při kávě a čaji, které se koná po bohoslužbách v Losově sále. Děkujeme za přípravu tohoto posezení. 
 16. Přejeme Vám všem příjemné prázdniny a dovolené pod Boží ochranou.

Nejbližší události

No events

Filtr událostí