Oznámení 10. února 2019


1. Milé sestry a bratři, vítáme vás při dnešních službách Božích.
2. Náš zpěv dnes na varhany doprovází bratr Blahoslav Ryšavý, píseň ze Svítá doprovodil
bratr Tomáš Doležel a sestra Maruška Piknová. Program pro děti připravila sestra Eliška
Tůmová. Všem děkujeme za jejich službu.
3. V příštím týdnu probíhají jarní prázdniny, proto se setkání dětí a mládeže nekonají.
Sestra farářka Jacobea bude mimo republiku, v případě potřeby jí pište či volejte na mobil.
4. Na úterý připravujeme pobožnost pro klienty Diakonie na Hrnčířské, večer pak bude
setkání střední generace, a to jako společný čas pro modlitbu pod vedením bratra faráře
Horák.
5. Ve středu bude zkouška pěveckého sboru, večer se pak sejdeme k biblické hodině,
začínáme číst 2. epištolu Timoteovi.
6. Ve čtvrtek dopoledne se bude konat Mateřský klub pro maminky s nejmladšími dětmi.
V pátek má svou pravidelnou zkoušku pěvecký sbor Cantate Domino.
7. Vedle toho vás na pátek zveme k programu, který v našem Losově sále připravuje
Diakonie. Jedná se o divadelní inscenaci studentů JAMU nazvanou Slepá mapa - příležitost
setkání s lidmi, kteří vědí, co znamená žít s člověkem s demencí. Zveme zvláště všechny,
kterých se toto téma nějak dotýká nebo je zajímá. Představení se koná v pátek od 17
hodin.
8. Na sobotu připravujeme služby Boží pro klienty domova na Kociánce.
9. Nedělní služby Boží budeme slavit v Brně i Tišnově, v obvyklou dobu.
10. Příští neděli se v našem sboru bude konat další nešpor. Hudebním programem k němu
přispěje pěvecký sbor Ensemble Versus, kázat bude sestra farářka Jacobea. Pozor nešpor
nebude začínat v 17 hodin, jak bylo avizováno, nýbrž v obvyklých 18 hodin.
11. V předstihu zveme k organizační schůzce k letošnímu ročníku Noci kostelů, která se
bude konat v pondělí 18. února od 18h. Nemůžete-li se zúčastnit schůzky, ale máte zájem
se na organizaci podílet, kontaktujte, prosím, sestru farářku Jacobea. Na schůzce bude
nutné dohodnout rozsah programu, osoby odpovědné za jeho jednotlivé části a eventuální
program pro Tišnov.
12. Zájemci o účast na letním pobytu na Blažkově se ještě mohou osobně hlásit u bratra
faráře Martina Horáka. Kapacitu tábora jsme ještě zcela nevyčerpali, ale účast je možná jen
na základě osobní domluvy.
13. Dnešní sbírka je určena na potřeby sboru. Děkujeme všem, kdo na sbírku pamatujete.
14. Potřebujete-li potvrzení o darech sboru za uplynulý rok pro daňové účely, přihlaste se
laskavě sestře Květě Dufkové. Potvrzení bude sestra účetní vystavovat postupně, mějte,
prosím, trpělivost.
15. Narozeniny v příštím týdnu oslaví sestra Jaroslava Svobodová, která se stala členkou
našeho sboru v nedávné době a sestra Darina Stejskalová. Přejeme jim jistotu Boží blízkosti
a dostatek sil pro příští dobu.
16. Pozvání ke kávě a čaji v Losově sále po bohoslužbách.

 

 

Události

Žádná událost k zobrazení

Michal Marek © 2015