BOHOSLUŽBY SE MOHOU KONAT STÁLE POUZE S VELMI OMEZENOU ÚČASTÍ. 

 ZÁJEMCE O ÚČAST PROTO PROSÍME, 

ABY SE K ÚČASTI PŘIHLAŠOVALI PROSTŘEDNICTVÍM ZASÍLANÉHO FORMULÁŘE NEBO TELEFONICKY.     

 

Oznámení 19. září 2021

  

 1. Milé sestry a bratři, zdravíme vás při dnešních bohoslužbách v Blahoslavově domě.
 2. Za varhanní doprovod děkujeme bratru Janu Piknovi, za kytarový doprovod bratřím Vojtovi Rybárikovi a Štěpánu Piknovi. Nedělní školu pro mladší děti dnes připravovala sestra Eliška Tůmová, pro starší děti sestra Iva Huvarová. Přenos zajišťoval bratr Petr Hurzán. Všem děkujeme za jejich službu.  
 3. V minulém týdnu proběhla porada staršovstva. Staršovstvo mimo jiné schválilo, že budeme hledat pro příští rok novou pastorační pracovnici pro náš sbor. Staršovstvo zahájilo přípravy na instalaci sestry farářky Jarmily Řezníčkové, která proběhne v neděli 17. října odpoledne. Staršovstvo doporučilo setru Elišku Tůmovou k ordinaci za katechetku sboru. Hledáme nové nájemníky do studentského bytu ve druhém patře. Staršovstvo dále zahájilo přípravy na volbu nového staršovstva v příštím roce: od příští neděle bude možné podat písemně návrhy na členy nového staršovstva.
 4. Dnes se konají služby Boží také v kazatelské stanici v Tišnově.
 5. V příštím týdnu se konají tato setkání. V úterý se v Tišnově koná setkání dětí (15h) a biblická hodina (17h).
 6. Na středu připravujeme pobožnost pro klienty v Diakonii na Hrnčířské, večer od 18 hodin se sejdeme k biblické hodině, pokračujeme ve čtení Markova evangelia.
 7. Ve čtvrtek od 9.30 se koná Mateřský klub, od 16 hodin setkání dětí a od 18 hodin setkání konfirmandů. S mládeží začínáme domlouvat vhodný termín k jejich setkání.
 8. Na sobotu připravujeme služby Boží pro klienty domova na Kociánce.
 9. V neděli budeme slavit bohoslužby v Blahoslavově domě i v Tišnově.
 10. Na víkend 1. – 3. října připravujeme sborový pobyt v Dobré Vodě u Třebíče. Zájemci o účast se ještě mohou hlásit u sestry Evy Kazdové nebo u bratra faráře Horáka.
 11. Oznamujeme termín konání instalace sestry farářky Saši Jacobea ve sboru v Praze Dejvicích: bude se konat v neděli 3. října od 14.30. Zájemci o účast se mohou zapsat na arch na stolku u kázání, a zaznamenat také, zda mají možnost vlastní dopravy, případně mohou někoho do auta přibrat, anebo naopak sami dopravu potřebují a chtěli by se k někomu připojit.
 12. Oznamujeme naposledy konání Sjezdu (nejen) evangelické mládeže, který se uskuteční již příští víkend (24. -26. Září) v Táboře. Bližší informace získáte na plakátu ve vestibulu, anebo u bratra faráře Horáka.
 13. Vyřizujeme také pozvání ke slavnostnímu koncertu pěveckého sboru Lumír, který se bude konat zde v Blahoslavově domě, a to v úterý 28. 9. od 19 hodin.
 14. Sbírka z dnešních bohoslužeb je určena na potřeby sboru. Děkujeme vám, že na sbírky pamatujete.
 15. Narozeniny v příštím týdnu oslaví sestra Věra Hartlová z Brna. Přejeme jí Boží blízkost, dostatek energie a radost do příštích dnů.
 16. Všechny vás zveme i dnes k posezení při kávě a čaji, které se bude konat po bohoslužbách v Losově sále.

 

 

Události

Žádná událost k zobrazení