Oznámení 2. prosince 2018
1. Milé sestry a bratři, vítáme vás při dnešních službách Božích.
2. Náš zpěv dnes na varhany doprovází bratr Jan Pikna, písně ze zpěvníku Svítá doprovodili
Lenka a Petr Dobrovolní a Adam Gajdoš. Nedělní škola se dnes nekonala, pouze náhradní
program pro mladší děti, který zajistila sestra Eliška Tůmová. Všem jim děkujeme za jejich
službu.
3. Děkujeme také všem, kdo se podíleli na včerejším pečení perníčků, které jsou součástí
sborové nadílky pro seniory.
4. V příštím týdnu se konají tato sborová setkání: v úterý se konají služby Boží pro klienty
Diakonie na Hrnčířské, v Tišnově biblická hodina, v Brně setkání učitelů nedělní školy a
setkání pro dospělé, program povede bratr farář Vítek.
5. Ve středu se sejdeme k biblické hodině, poté je setkání mládeže.
6. Ve čtvrtek vás zveme na Odpolední kávu pro dříve narozené, později se ke svému
setkání sejdou děti, konfirmandi a druhá skupina mládeže.
7. Na sobotu připravujeme bohoslužby pro klienty domova na Kociánce.
8. Služby Boží budeme slavit opět v neděli v obvyklou dobu v Blahoslavově domě i
v Tišnově.
9. Příští neděli po bohoslužbách pořádáme dobročinný bazar Blahoslav fashion market. Do
bazaru je možné přispět čistým a funkčním oblečením pro dospělé i děti, také doplňky,
pásky, kabelkami. Výtěžek z prodeje bude věnován společnosti Bakhita. Plakátek je na
nástěnce.
10. Dnešní sbírka je určena na práci Diakonie v našem seniorátu, zbylé adventní sbírky
budou určeny na vánoční nadílku v našem sboru.
11. Vedle těchto sbírek běží i potravinová sbírka pro společnost Bakhita. Přispět
můžete materiálně i finančně, více informací mohou sdělit sestry Věra Osvaldová a
Gábina Horáková, na nástěnce najdete také plakátek. Všem přispěvatelům děkujeme.
12. Vedle již zmíněných akcí se v seniorátu během adventu odehraje mnoho dalšího –
dnes jarmarky, instalace farářky Marty Sedláčkové, koncerty, hudební nešpory. Plakátky
k těmto akcím vyvěšujeme na nástěnce a rozesíláme elektronicky, prosíme, věnujte jim
svou pozornost, v ohláškách pro vše není prostor.
13. Prosíme ty, kdo vařívají kávu po bohoslužbách, aby kontaktovali sestru farářku
Jacobea kvůli elektronickému přihlašování k této službě.
14. V předstihu prosíme o pomoc s pohoštěním při pastorální konferenci, která se
koná v našem sboru v úterý 11. prosince. Jako obvykle budou potřeba pomazánky a
buchty. Ochotní dobrovolníci se mohou hlásit sestře Květě Dufkové.
15. Majitel sousedního dvora zakázal vjezd, parkování i vstup na svůj pozemek. O
víkendech však můžete využít možnost parkovat bezplatně na Lidické a v sousedních
ulicích, eventuálně na parkovišti na Kotlářské 53. Pokud do Blahoslavova domu přijíždíte
autem v týdnu, domluvte si parkování ve dvoře nebo využijte parkování placené.
16. Oznamujeme, že je možné si vyzvednout objednané výrobky z Rolničky. Nabízíme
také k prodeji Hesla jednoty bratrské, Evangelický kalendář a příručku Na každý den pro
příští kalendářní rok.
17. Narozeniny v příštím týdnu oslaví sestra Marcela Výrostková z Tišnova.
Vyprošujeme jí Boží požehnání a přejeme jí dostatek sil pro příští čas.

Události

Žádná událost k zobrazení

Michal Marek © 2015