čtvrtek 16 h, malý zadní sál

neděle od 9h (v době bohoslužeb) - nedělní škola

Vyučování dětí je setkáním pro děti ve věku od 7 do 14 let.

Setkání bývá někdy označováno jako „Náboženství“, mnohem spíše však jde o biblickou hodinu pro děti. Hlavní částí našich setkání je převyprávění biblického příběhu, způsobem, který je dětem přiměřený. Společně pak téma biblického oddílu nějakým způsobem zpracováváme – výtvarně, hrou, písničkami.

Závěrečnou částí našeho programu bývají hry na hřišti u sborové zahrady

dětiupravy