Pravidelné bohoslužby: neděle, 10.30

(modlitebna Církve adventistů sedmého dne; Tišnov, Procházkova 427)

Tišnov je kazatelskou stanicí sboru ČCE Brno II (Blahoslavův dům).

Evangelické služby Boží slavíme v Tišnově každou neděli a o svátcích, pouze v letních měsících se k nim scházíme jen 1. a 3. neděli. Obvykle na bohoslužby přichází přes 20 účastníků všech generací, proto jsou někdy připravovány s ohledem na účast menších dětí.

V Tišnově se dlouhodobě scházíme také k četbě Bible a rozhovoru nad Biblí, zpravidla první a třetí úterý v měsíci. Poslední dobou se tato setkání konají v hovorně ZŠ Smíškova.

Od podzimu 2019 se na stejném místě a ve stejné dny konají také setkání dětí mladšího školního věku.