Každé úterý od 19 h, velký zadní sál.

Setkání střední generace (nebo také Setkání dospělých) je označením pro pravidelné sejítí všech, kdo se hlásí k této věkové skupině. Přicházející účastníci obvykle jsou ve věku rodičů, a zároveň ještě sami mají vlastní rodiče.

V našem sboru se tato setkání konají každý týden. První úterý v měsíci to bývá setkání katechetické, druhé úterý v měsíci bude nyní nově setkáním modlitebním. Třetí úterý v měsíci se koná biblický program, zaměřený na aktivní čtení Písma, při setkání ve čtvrté úterý půjde o program kulturní nebo vzdělavatelný. Páté úterky se při této příležitosti budou konat setkání mužů.

 stř. generaceupravy