středa 19.00-­20.30, zadní sál
čtvrtek 17.30-­19.00, zadní sál

Mládež ve věku 14-­30 let se schází 2× týdně (dle časových možností účastníků). Setkání obvykle zahájíme rozhovorem a zpěvem písniček ze zpěvníku Svítá doprovázeným kytarou,
společnou modlitbou. Hlavní program připravují faráři sboru, témata vybírají účastníci, v r. 2016 to jsou „voda v Bibli“ (středeční setkání), biblické texty se vztahem ke křtu (čtvrtečnísetkání).

Čtvrtečních setkání se cca 1× za 14 dní účastní mládežníci ze sboru v Nosislavi.

MládežIupravy