Nabízíme možnost pronájmu prostor Blahoslavova domu k bohoslužebným shromážděním a charitativním, kulturním nebo vzdělávacím akcím.

V Blahoslavově domě se nacházejí tyto větší a menší sály, které je možné si pronajmout za domluvených podmínek: 

 

Hlavní sál

-       charakter: bohoslužebná shromáždění, svatební nebo pohřební obřady, charitativní akce, koncerty, případně výstavy;

-       zvláštní vybavení: varhany, klavír, ozvučení;

-       kapacita: 250 + 50 lidí na galerii;

-       pronájem: 3000 Kč/ 3hod; při dlouhodobém pronájmu 800 Kč/h; 1000 Kč za použití varhan.

 

Losův sál

-       charakter: menší hudební vystoupení, besídky, zkoušky hudebních souborů, přednášky;   

-       zvláštní vybavení: klavír;

-       kapacita: 120;

-       pronájem: 1800 Kč/ 3hod; při dlouhodobém pronájmu 450 Kč/h. 

 

Velký zadní sál

-       charakter: zkoušky hudebních souborů, diskuze, přednášky, porady;   

-       zvláštní vybavení: harmonium; 

-       kapacita: 30;

-       pronájem: 250 Kč/hod; při dlouhodobém pronájmu 200 Kč/h. 

 

Malý zadní sál

-       charakter: programy pro matky s dětmi;    

-       zvláštní vybavení: sada hraček; vstup na hrací plochu;  

-       kapacita: 15;

-       pronájem: 250 Kč/hod; při dlouhodobém pronájmu 200 Kč/h. 

 

Presbyterna

-       charakter: zkoušky malých hudebních souborů, porady;   

-       kapacita: 12;

-       pronájem: 350 Kč/hod; při dlouhodobém pronájmu 300 Kč/h. 

 

Pronájem je nutné projednat v kanceláři sboru s dostatečným předstihem.  

Možnost pronájmu je limitována konáním pravidelných setkání v Blahoslavově domě, případně jiných probíhajících akcí.

V případě konání bohoslužebných shromáždění nebo dobročinných akcí je možné požádat o slevu. 

(aktualizováno 15. 1. 2023)

 

 

Kontakty

Nešpory

Staršovstvo

Nešpory

Historie sboru

Nešpory

Pronájem prostor

Pronájem prostor