Změna času!!!  V neděli 29.3 začíná letní čas.

Na neděli 29. 3. připravujeme služby Boží v podobné podobě jako minulou neděli, 
za přítomností dvou či tří ´domácích´ v Blahoslavově domě a neviditelné avšak reálné účasti Vás všech ostatních, kteří budete bohoslužby sledovat od 9h v přenosu na sborovém Facebooku, ke sledování přenosu není potřeba se na FB registrovat. 
 
Tišnově se služby Boží konat nebudou.
 
 
Vedle toho upozorňujeme, že ČT 2 vysílá v neděli od 10 hodin přenos evangelických bohoslužeb, které vede br. farář Daniel Ženatý. 
 
Upozorňujeme dále, že na stránkách evangnet.cz je každý den uveřejňována biblická úvaha Slovo na doma
Upozorňujeme na podnět, aby se každodenně konaly modlitby křesťanů za odvrácení následků epidemie. 
Čas na tuto společnou modlitbu je stanoven na 20. hodinu. 
 

M. Horák (605437376) , S. Jacobea (737517413).

Tím spíše nabízíme možnost obrátit se na faráře sboru všem, kteří budou stát o rozhovor, návštěvu, případně o nějakou praktickou pomoc (donáška nákupu, hlídání dětí apod.). Rádi takovou pomoc poskytneme nebo zprostředkujeme.

Prosíme, abyste tyto informaci poskytli i dalším členům našeho sboru, ke kterým se touto cestou nejspíše nedostane. 

Zůstáváme s Vámi v modlitbách a vyprošujeme Vám pokoj a moudrost,

Martin Horák a Saša Jacobea 

 

Přímý přenos na facebooku

Seznam evangelických přenosů

Bohoslužby ČR Vltava 

 

Události

Žádná událost k zobrazení

Kontakty

Nešpory

Staršovstvo

Nešpory

Historie sboru

Nešpory

Pronájem prostor

Pronájem prostor

Michal Marek © 2015