pátek, 18.30-­20.30, sborový sál „Zelená fara“ (Opletalova 6)

Pěvecký sbor Cantate Domino má v současnosti 24 aktivních členů, převážně ze sborů Brno I a Brno II. Sbor diriguje bratr Libor Nykodým.

Zájemci či noví zpěváci jsou zváni na některou z pátečních zkoušek.

Sbor zpívá při bohoslužbách ve sborech Brno I a Brno II, přležitostně i při Noci kostelů, Muzejní noci nebo bohoslužbách v DS Kociánka.

Sbor každoročně pořádá letní týdenní soustředění na Vysočině.

CDupravy