Pro finanční dary můžete použít platební QR kód:

qrplatbablahoslavak   qrplatbajeronym
 Sbírka  Jeronýmova jednota

 Č.ú: 1349578379/0800

Variabilní symbol: 682

 Č.ú: 1349578379/0800

Variabilní symbol: 91111

 

Nejbližší události

No events

Filtr událostí

Kontakty

Nešpory

Staršovstvo

Nešpory

Historie sboru

Nešpory

Pronájem prostor

Pronájem prostor