Poděkování 

 1. Za varhanní doprovod děkujeme b. Blahoslavovi Ryšavému. Nedělní školu dnes vedou Eliška Tůmová a Marie Doleželová. Přenos bohoslužeb zajišťuje stále náš audio-video tým.
 2. Děkujeme všem, kteří se včera účastnili jarní brigády na farní zahradě a v jejím okolí.
 3. A další poděkování patří folk-rockové skupině Ležíš, která včera doprovázela bohoslužby a potěšila koncertem klienty domova důchodců na Kociánce.

Setkání v následujícím týdnu  

 1. V pondělí se koná schůze staršovstva v 18:30.
 2. V úterý se koná zkouška pěveckého sboru a od 19h jste zváni na setkání střední generace, pod vedením br. faráře Horáka budeme číst další z obtížných textů Starého zákona
 3. Ve středu v 18:00 hod. bude biblická hodina se čtením Epištoly Římanům. A po ní by se měla konat schůzka mládeže.
 4. Ve čtvrtek dopoledne se sejde rodičovský klub a odpoledne se konají schůzky dětí a konfirmandů.
 5. V neděli slavíme bohoslužby zde i v Tišnově v obvyklých hodinách.
 6. Po dnešních bohoslužbách bude současně s posezením u kávy schůzka k organizaci Noci kostelů. Za přípravu posezení u kávy děkujeme. 

Pozvání na mimořádné akce

 1. Na neděli 21.4. Vás zveme ke společnému výletu a bohoslužbám v Tišnově. Bližší informace naleznete na letáčku na nástěnce a v příloze ohlášek.
 2. Rodiny z kazatelské stanice v Tišnově odjely v pátek na svůj víkendový pobyt v Dobré Vodě. 

Sbírky

 1. Sbírka na Hlavní dar lásky, která se konala minulou neděli, vynesla 22.250 Kč. Děkujeme.
 2. Sbírka z dnešních bohoslužeb bude věnována na potřeby sboru.
 3. Sbírku z příští neděle (do košíčků i na arch)  chceme věnovat Nadaci na obnovu kostní dřeně
 4. K vyzvednutí je připraveno velikonoční číslo časopisu Setkávání. Časopis mě možné si zakoupit za dobrovolnou částku. Výrobní cena jednoho výtisku je 80 Kč.

Narozeniny 

V příštím týdnu oslaví narozeniny sestra Lydie Průdková a bratr Václav Janda. Oběma přejeme Boží doprovázení,pokoj a také radost z práce ve sboru.   

Různé

Prosíme dobrovolníky, kteří by byli schopni vykonávat službu předčitatelů bohoslužeb, aby se přihlásili u farářů nebo v kanceláři.

Jsme částí Kristovy církve. Jsme evangelíci. Hlásíme se ke společenství Českobratrské církve evangelické.

pravidelné Bohoslužby:

Blahoslavův dům (Lidická 79): neděle 9h

Bohoslužby jsou přenášeny vždy také živě na youtube.

Kazatelská stanice Tišnov

pravidelné Bohoslužby:

modlitebna CASD; Tišnov, (Procházkova 427): neděle 10:30

 

 

 

Bankovní spojení:

číslo účtu.: 1349578379/0800

QR kód

 

 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně II

Lidická 79

602 00 Brno

 

 

fb ico https://www.facebook.com/Blahoslavak

yt ico https://www.youtube.com/channel/UCYEFwUgOHBicsJlDAWWREBA

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Pro změnu nastavení klikněte zde.

cce foot