Neděle  6. 2.  9 h  bohoslužby  HS
    10.30 bohoslužby Tišnov
         
Úterý  8. 2.  9 h  Patorální konference  LS
    18 h  příprava NŠ presbyterna 
    19 h  střední generace  VZS
         
Středa  9. 2.  10.30 bohoslužby  Diakonie 
    17 h  rozpočtová porada  kancelář 
    18 h  Biblická hodina  VZS
         
Čtvrtek  10. 2.  9.30 Mateřský klub  MZS
    16 h  děti  VZS
    18 h  konfirmandi  VZS
    19 h  mládež  VZS
         
Pátek  11. 2.  9.30 Dvojka  MZS
    14.30  pohřeb  HS 
         
Sobota  12. 2.  9.30 bohoslužby  DS Kociánka 
         
Neděle  13. 2.  9 h   bohoslužby  HS 
10.30  bohoslužby   Tišnov, CASD
         


  

 

 

je název dobročinné simultánky, kterou pořádá sbor v listopadu. Hostem simultánky je vždy šachový velmistr, který hraje se soupeři bez nároku na odměnu, výtěžek ze startovného je použit na podporu brněnského střediska Diakonie.

Smyslem akce je pozvat šachisty do netradičního prostředí kostela a zároveň zprostředkovat rekreačním i zkušeným hráčům zážitek simultánní partie. 
V minulých letech měli účastníci možnost utkat se s GM Jánem Markošem, GM Radkem Kalodem, GM Davidem Navarou, GM Tomášem Polákem.

Šachové zázemí zajišťuje sbor ve spolupráci s ŠK Duras BVK.

 

šachy pro Diakonii

 

 

 

 

Náš sbor udržuje partnerské kontakty se dvěma protestantskými sbory v zahraničí. Tato setkání jsou pro nás příležitostí dozvídat se, jak žije církev v odlišných podmínkách, a něco z různorodosti církve také zažívat.

Prvním z těchto sborů je Evangelische Pfarrgemeinde A. B. Wien – Innere Stadt. Každým rokem slavíme v Brně nebo ve Vídni společné bohoslužby, při kterých jako host káže kazatel z partnerského sboru. Vedle toho obvykle jednou za rok pořádáme společný výlet u nás nebo v Rakousku. Těší nás, že jsme mohli zprostředkovat finanční pomoc, kterou naši vídeňští přátelé poskytují pro práci Diakonie ČCE na Vsetínsku. 

Našim druhým partnerským společenstvím je reformovaný sbor při Goedeherder Kerk v nizozemském městě Apeldoorn, který je součástí Protestantské církve v Nizozemí. Naše setkání, spojená s vícedenní návštěvou, se konají většinou jednou za dva roky. Důležitou částí programu návštěvy jsou pak i v tomto případě společně slavené bohoslužby a možnost vzájemných rozhovorů.

 

Partn. sbory 02

 

 

je vícedenní multižánrová kulturní akce, kterou pořádají brněnské sbory ve spolupráci s brněnským střediskem Diakonie. Základem akce je benefiční prodejní výstava obrazů a uměleckých děl, ke které se každý den připojuje koncert, košt vína či jiný happening.

Celý projekt Bienále je založen na práci nehonorovaných dobrovolníků, kteří však přispívají nejen svým volným časem a elánem, ale také svými profesionálními schopnostmi.

Čtvrtý ročník Bienále pro Diakonii se poprvé uskutečnil v Brně a motto znělo: "Otevři oči mé, abych spatřoval divné věci,". Navázal na úspěšnost Bienále pořádaných v Praze – Dejvicích. Akce se konala v Blahoslavově domě. Výtěžek akce organizátoři věnovali na výstavbu Chráněného bydlení Nosislav. To bude sloužit seniorům a lidem s tělesným zdravotním postižením ve věku nad 40 let. Provoz zařízení zajistí Diakonie ČCE - středisko v Brně ve spolupráci s Farním sborem Nosislav.

Pátý ročník proběhl rovněž v Blahoslavově domě s mottem „To vše jsem vám říkal v obrazech“. Cílem projektu bylo představit diakonickou práci s handicapovanými členy společnosti; nabídnout setkání s výtvarným uměním, které je svým obsahem či svými tvůrci spojeno s křesťanstvím; a v neposlední řadě získat prostředky na rozšíření služeb brněnského střediska Diakonie ČCE a výstavbu Chráněného bydlení v Nosislavi. Výtěžek V. ročníku Bienále pro Diakonii byl použit na spolufinancování výstavby Chráněného bydlení Nosislav.

více viz: http://www.bienaleprodiakonii.cz/

 

 

 

Členové sboru vyjíždějí několikrát do roka na společné pobyty mimo Brno. Zájem o tyto akce mají většinou rodiny s dětmi, ale často se k nám přidávají i starší nebo mladší jednotlivci; obvykle nás bývá kolem padesáti.

Na víkend v polovině června jezdíváme do letního střediska na Blažkově. Toto místo nabízí ideální prostor v přírodě zvláště pro malé děti a v nově opravené jídelně také příjemný prostor pro společné programy a rozhovory. V pátek míváme většinou volný program, v sobotu dopoledne na nás čekají některé udržovací práce ve středisku, odpoledne vyrážíme na kratší výlet a večer bývá přednáška a rozhovor k vybranému tématu. V neděli dopoledne slavíme v blažkovském kostele bohoslužby a po nich se už začíná pomalu uklízet a balit.

V polovině měsíce září býváme podobně hosty na katolické faře v Osové Bitýšce, která je dobře vybavena k takovým pobytům. Účastníci pobytu jsou z téhož okruhu jako v případě Blažkova, také program víkendu má podobný průběh. Jsme zde jen zase v jiném prostředí a jsme za něj rádi.

V době letních prázdnin využíváme příležitosti přijíždět do blažkovského střediska na pobyt celotýdenní. Tato možnost je vítána zejména mezi rodinami s nejmenšími dětmi, přijíždějí sem ale také mnozí, kteří si na Blažkov zvykli a vždycky rádi sem dorazí. Připraveny jsou zde programy pro malé děti, starší děti i mládež, večer pak mají svůj čas (přednášku, besedu) dospělí účastníci; jinak je program volný.

Sbor. pobytyupravy 

 

Nejbližší události

No events

Filtr událostí

Kontakty

Nešpory

Staršovstvo

Nešpory

Historie sboru

Nešpory

Pronájem prostor

Pronájem prostor