Děti z Vinnycje (někdy psáno : Vinicie) V Brně psobí od roku 2010 skupina pátel, podporující dětský domov na Ukrajině, ve městě Vinnycja, fungující podobně jako u nás SOS vesničky. Průběžně jsme získávali finanční prostedky, léky a další věci. Věra tam byla několikrát a může vyprávět o podrobnostech. Někteří z ČR tam osobně pomáhali opravit a vybavit domky, z nichž byly vytvořeny domovy pro opuštěné děti. Samotnou péči zajišťují lidé z místního evangelikálního sboru. Vinnycja je město uprostřed Ukrajiny, o něco menší než Brno. Nyní na ně útočí okupační armáda. část obyvatel domova je od pátku 4.3. u nás v ČR. Je to pěstounská maminka s osmi dětmi ve věku 5 až 17 let. K nim se pidala jedna chva z domova a další dvě mladé maminky, obě s půlročními kojenci. Celkem tedy čtrnáct osob. Dvanáct z nich bydlí v ubytovně obce Zvonovice, asi 20 minut z Brna směrem na Vyškov. Bydlí tam aktivní rodina, která vše se vstícným vedením obce domluvila. 25-letá Valja s 6-ti měsíční dceruškou bydlí u ochotné rodiny v Brně-Králově Poli. Její manžel zstal k dispozici armádě. Pijeli s minimem věcí, když se složitě dostávali na polskou hranici, odkud už bylo snazší je vyzvednout a dovézt mikrobusem do Zvonovic. Nevíme, jak dlouho zde budou. Od státu dostanou základní podporu ale kromě jedné tašky osobních věcí toho moc nemají. Ještě nevíme, co všechno budou potebovat. Bude třeba peněz, další věci podle situace. Asi tak během týdne či dvou, až proběhnou veškeré formality, budeme vědět víc co je poteba. Najdeme zpsob, jak o životě těchto dětí a dospělých, o tom co potebují a co prožívají, informovat. Pokud by se shromáždilo více peněz a děti by se brzy vrátily, dom, domov dostane peníze na svůj provoz nebo obnovu.

Jste-li ochotni přispět, účet pro tento účel : 5448150309/ 0800.

V Brně 6.3.2022 Igor Osvald

     

Jsme částí Kristovy církve. Jsme evangelíci. Hlásíme se ke společenství Českobratrské církve evangelické.

pravidelné Bohoslužby:

Blahoslavův dům (Lidická 79): neděle 9h

KZ Tišnov: neděle 10:30

 

Bohoslužby jsou přenášeny vždy také živě na youtube.

Záznamy z bohoslužeb a jiná videa ze života sbora naleznete NOVĚ na YouTube kanále: Evangelický sbor Brno II.

Z důvodu velkého zájmu jsme na náš Youtube kanál umístili přednášku pana Petra Slámy z 11. 3.

 

 

Bankovní spojení:

číslo účtu.: 1349578379/0800

QR kód

Carousel

 

 

„Ženy vstoupily do hrobu a uviděly mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho; i zděsily se. Řekl jim: „Neděste se! Hledáte Ježíše, toho Nazaretského, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položili.“ (Marek 16,5-6)

 

Bratři a sestry, známe situace, které měly šťastný konec. Známe ale dobře i takové, které šťastně neskončily. Nedopadnou dobře, I kdybychom se snažili sebevíc. Nemáme pro to vysvětlení, nerozumíme tomu. Neznáme důvod, proč se to tak děje.

Bylo to tak i tenkrát, když byl Ježíš zatčen. Byl odsouzen a popraven. Zemřel a byl pohřben. Absurdní smrt nevinného.

S ránem velikonoční neděle se ale začíná šířit neuvěřitelná zpráva: smrt neznamenala konec. Ježíšův život na zemi byl ukončen, díky vzkříšení ale Kristus žije dál. Některé z žen, které za ním přišly k hrobu, se s ním setkaly. Také jeho žáci se s ním setkají. Nakonec bude přítomen při shromáždění pěti set svých žáků.

Bratři a sestry, Kristus vstal. Neumíme domyslet, co všechno tato událost znamená. Moc smrti je překonána. Smrt už neplatí. Myšlenka na smrt nás nemusí děsit, už nám nebude brát sílu k životu.

Na Kristově vzkříšení nám Hospodin dává poznat něco úžasného: to, čím těžkým, tragickým a zlým musíme procházet – ať už jsou to naše prohry, úzkosti, zármutek nebo zlo přemáhající nás samotné – to není to poslední a definitivní, co se děje. Ani naše smrt není definitivní.

Hospodin nám dává poznat, že se děje ještě něco jiného než to, co máme před otčima. Děje se jeho dobrá vůle. Nakonec i tady na zemi přijde viditelně a jasně ke slovu. Díky Kristovu vzkříšení věříme, že Hospodin se k životu přizná. Díky Kristu věříme, že Bůh nás povolává k novému životu. Tak jako se tehdy přiznal k životu Ježíšovu.

Od onoho velikonočního rána se Ježíšovi žáci scházejí, aby znovu slyšeli tu zprávu. Potřebujeme slyšet, že ve světě se nedějí jen Velké pátky našich malých a velkých tragédií, ale že se tu děje ještě něco jiného: Bůh v tomto našem světě jedná. Bůh straní životu.


Martin Horák