16. dubna, 18h Blahoslavův dům

Nešpor Primavera

Program:

J. Lemmens: Marche Triomphale 4´
(varhany)
G. Dyson: Magnificat and Nunc Dimitis c minor 6´
(sbor, varhany)
J. Lang: Improvizace 3´
(varhany)
L. Delibes: O Salutaris Hostia – Messe Bréve 2´
(sbor, varhany)
R. van Otterloo: Rondo II 4´
(varhany)
C. Franck: Panis Angelicus 4´
(sólo, sbor, varhany)

KÁZÁNÍ

R. van Otterloo: Rondo I 3´20´´
(varhany)
G. Fauré: Messe Basse 10´
(sólo, sbor, varhany)
J. Lang: Improvizace 6´
(varhany)

Účinkující:
DPS Primavera, sólo soprán Zuzana Jeřábková, doprovod varhany Stanislav Smoček, dirigent
+ varhany sólo Jiří Lang

sobota (každý druhý týden, viz Aktuality), 9.30-10-30, klubovna Domova pro seniory Kociánka

Bohoslužby připravujeme také pro Domov pro seniory na Kociánce. Konají se zde každou druhou sobotu. Bohoslužby mají obvyklý pořad, který tvoří čtení z Písma, kázání, modlitby společný zpěv a požehnání.

Po skončení se účastníci mohou zdržet k posezení a rozhovoru při kávě.

Bohoslužby jsou určeny pro klienty domova, někdy spolu s nimi přicházejí ale i jejich hosté. Všichni jsou zváni.

(středa 1x za 14 dní – viz aktuality, 13.00­13.30)

Mezi pravidelné aktivity sboru patří i bohoslužby/pobožnosti v brněnském středisku Diakonie. Setkání se koná v Centru denních služeb a je primárně určeno pro jeho klienty, zájemci jsou však k účasti zváni.

Sbor spolupracuje se střediskem i jinými cestami – pořádáním sbírek na činnost, benefičními akcemi (např. Bienále pro Diakonii, více viz www.bienaleprodiakonii.cz) Více o Diakonii Brno viz brno.diakonie.cz/ o Diakonii ČCE viz http://www.diakonie.cz/

Pravidelné bohoslužby: neděle, 10.30

(modlitebna Církve adventistů sedmého dne; Tišnov, Procházkova 427)

Tišnov je kazatelskou stanicí sboru ČCE Brno II (Blahoslavův dům).

Evangelické služby Boží slavíme v Tišnově každou neděli a o svátcích, pouze v letních měsících se k nim scházíme jen 1. a 3. neděli. Obvykle na bohoslužby přichází přes 20 účastníků všech generací, proto jsou někdy připravovány s ohledem na účast menších dětí.

V Tišnově se dlouhodobě scházíme také k četbě Bible a rozhovoru nad Biblí, zpravidla první a třetí úterý v měsíci. Poslední dobou se tato setkání konají v hovorně ZŠ Smíškova.

Od podzimu 2019 se na stejném místě a ve stejné dny konají také setkání dětí mladšího školního věku.