2. a 4. čtvrtek v měsíci (viz aktuality) od 9:30, zadní sály

 

Setkání mateřského klubu je určeno pro rodiče (i tatínky!) s dětmi 0-předškolní věk.

Scházíme se ke společnému duchovnímu programu a rozhovoru o aktuálních tématech. Příležitostně zveme hosty s tématickým programem. 
Program je určen pro dospělé, děti mají k dispozici vybavenou hernu, v létě zahradu.

V neděli, během bohoslužeb (9.00-10.00) mají rodiče s nejmenšími dětmi možnost účastnit se tzv. mladší „nedělní školy“ (v malém zadním sále). Program je zaměřen na děti cca od 3 let do 1. třídy, zpívají se písničky, vypráví se biblický příběh.

Pro rodiče s dětmi je určen také tzv. Losův sál (v patře), kam jsou bohoslužby přenášeny reproduktory.

Pro rodiče s kočárky jsou připraveny v zadní části kostela volně stojící židle.

 

Mateřský klub

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Každé úterý od 19 h, velký zadní sál.

Setkání střední generace (nebo také Setkání dospělých) je označením pro pravidelné sejítí všech, kdo se hlásí k této věkové skupině. Přicházející účastníci obvykle jsou ve věku rodičů, a zároveň ještě sami mají vlastní rodiče.

V našem sboru se tato setkání konají každý týden. První úterý v měsíci to bývá setkání katechetické, druhé úterý v měsíci bude nyní nově setkáním modlitebním. Třetí úterý v měsíci se koná biblický program, zaměřený na aktivní čtení Písma, při setkání ve čtvrté úterý půjde o program kulturní nebo vzdělavatelný. Páté úterky se při této příležitosti budou konat setkání mužů.

 stř. generaceupravy

 

Adresa

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Brně II
Lidická 79
602 00 Brno
(u zastávky "Pionýrská" tramvají č. 1, 6 a trolejbusů č. 25, 26)

 

mapy.cz

 

Kancelář

Úřední hodiny: středa, 8.30-11.30
Telefon:            541212469
Mail:                 brno-ii@evangnet.cz
IČO:                  44992998
Číslo účtu:       1349578379 / 0800

 

Kazatelská stanice Tišnov 

Bohoslužby se nyní konají v modlitebně CASD (Procházkova 427, Tišnov) 

 

 

Faráři sboru
Mgr. Ing. Martin Horák, Th.D., mail: martin.horak@evangnet.cz, tel. 605437376 
Mgr. Jarmila Řezníčková         mail: jarmila.reznickova@evangnet.cz, tel. 723552900 

 

Zástupci sboru
Kurátorka: Mgr. Eva Kazdová 
Náměstkyně kurátorky: Mgr. Mariana Boudová  

 

Pro finanční dary můžete použít platební QR kód:

qrplatbablahoslavak   qrplatbajeronym
 Sbírka  Jeronýmova jednota

 Č.ú: 1349578379/0800

Variabilní symbol: 682

 Č.ú: 1349578379/0800

Variabilní symbol: 91111

 

 

Seniorátní výbor Brněnského seniorátu ČCE

Poličská 3 
568 02 Svitavy 
tel.: 777339381
e-mail: brnensky-seniorat@evangnet.cz
web: brnensky-seniorat.evangnet.cz

 

Další sbory ČCE v Brně

Brno I (brno1.evangnet.cz)
Brno - Židenice (zidenice.evangnet.cz)
Brno - Husovice (husovice.evangnet.cz)

 

Diakonie ČCE, středisko Brno

Hrnčířská 27
602 00 Brno
tel./fax 549 242 279
e-mail: brno@diakoniecce.cz
web: brno.diakoniecce.cz

 

 

každou středu od 18 h, velký zadní sál

Biblické hodiny jsou určeny pro dospělé zájemce. Na setkání přicházejí většinou účastníci staršího věku, ale otevřeno je pro všechny. 

Biblické hodiny tradičně patří k životu evangelických sborů. Po úvodní písni a modlitbě společně čteme vybraný biblický text. Následující výklad kazatele chce být úvodem k dalšímu rozhovoru o tom, k čemu nás slova Bible vedou a zvou. 

BHupravy

 

Pondělí

Název                                   Kde Kdy Kdo Poznámka
schůze staršovstva VZS  18:30, 2. pondělí staršovstvo sboru

 

Úterý

Název  Kde Kdy Kdo Poznámka

setkání dětí, Tišnov  

biblická hodina, Tišnov

střední generace

ZŠ SMíškova 

Tišnov

VZS

16:00, čtrnáctidenně

17:30, čtrnáctidenně 

19:00

děti 

dospělí

dospělí

 

bližší informace u farářů sboru

 

Středa

Název Kde Kdy Kdo Poznámka

bohoslužby 

biblická hodina

modlitební setkání 

Diakonie, Hrnčířská ul. 

VZS

HS 

14:00, čtrnáctidenně

18:00

19:00, poslední středa 

klienti Diakonie 

dospělí

dospělí 

 

Čtvrtek

Název Kde Kdy Kdo Poznámka

mateřský klub

porada Kř. služby 

Kavárnička 

děti

Sušenky a sušenci 

mládež II.

MZS

presbyterna 

presbyterna

MZS

VZS

VZS

9:30, 2. a 4. čtvrtek

9:30, poslední čtvrtek

14:30, 1. a 3. čtvrtek

16:00

16:00

17:30

rodiče s nejmenšími dětmi

členky/členové skupiny

senioři

žáci nižšího stupně ZŠ

žáci vyššího stupně ZŠ 

studenti 

Pátek

Název Kde Kdy Kdo Poznámka
Cantate Domino  Zelená fara, Opletalova ul. 18:30 zpěváci společně se sborem Brno I

 

Sobota

Název Kde Kdy Kdo Poznámka
bohoslužby Domov pro seniory, Kociánka 9:30, čtrnáctidenně  klienti domova

 

Neděle

Název Kde Kdy Kdo Poznámka

bohoslužby

bohoslužby pro děti - mladší děti

bohoslužby pro děti - starší děti

posezení u kávy a čaje 

bohoslužby, Tišnov

HS  

MZS

VZS

LS 

kaple CSS, Králova 1742  

9:00

9:00

9:00

10:00

10:30

 

děti předškolní

děti školního věku

Sály Blahoslavova domu: hlavní sál (HS), Losův sál (LS), velký zadní sál (VZS), malý zadní sál (MZS), presbyterna.

 

Nejbližší události

No events

Filtr událostí

Kontakty

Nešpory

Staršovstvo

Nešpory

Historie sboru

Nešpory

Pronájem prostor

Pronájem prostor