pátek, 18.30-­20.30, sborový sál „Zelená fara“ (Opletalova 6)

Pěvecký sbor Cantate Domino má v současnosti 24 aktivních členů, převážně ze sborů Brno I a Brno II. Sbor diriguje bratr Libor Nykodým.

Zájemci či noví zpěváci jsou zváni na některou z pátečních zkoušek.

Sbor zpívá při bohoslužbách ve sborech Brno I a Brno II, přležitostně i při Noci kostelů, Muzejní noci nebo bohoslužbách v DS Kociánka.

Sbor každoročně pořádá letní týdenní soustředění na Vysočině.

CDupravy

čtvrtek 16 h, malý zadní sál

neděle od 9h (v době bohoslužeb) - nedělní škola

Vyučování dětí je setkáním pro děti ve věku od 7 do 14 let.

Setkání bývá někdy označováno jako „Náboženství“, mnohem spíše však jde o biblickou hodinu pro děti. Hlavní částí našich setkání je převyprávění biblického příběhu, způsobem, který je dětem přiměřený. Společně pak téma biblického oddílu nějakým způsobem zpracováváme – výtvarně, hrou, písničkami.

Závěrečnou částí našeho programu bývají hry na hřišti u sborové zahrady

dětiupravy

 

dorostupravy

 

čtvrtek 17:30, menší zadní sál

Setkání konfirmandů je určeno skupině dětí ve věku cca 13­-15 let. Jedná se o 2­letý cyklus setkání, která dětem zprostředkovávají seznámení s Biblí, důležitými texty víry i životem v církvi.

Smyslem setkání je získání základního přehledu, zapojení se do společenství sboru, sdílení zkušeností s faráři i mezi vrstevníky navzájem, promýšlení vlastní víry.Na konci cyklu slavívá sbor konfirmaci – zvláštní bohoslužby, při nichž mají mladí lidé, kteří byli pokřtěni v dětském věku, možnost vyslovit vlastní vyznání víry a sbor jim dosvědčuje přijetí za plnoprávné členy.

středa 19.00-­20.30, zadní sál
čtvrtek 17.30-­19.00, zadní sál

Mládež ve věku 14-­30 let se schází 2× týdně (dle časových možností účastníků). Setkání obvykle zahájíme rozhovorem a zpěvem písniček ze zpěvníku Svítá doprovázeným kytarou,
společnou modlitbou. Hlavní program připravují faráři sboru, témata vybírají účastníci, v r. 2016 to jsou „voda v Bibli“ (středeční setkání), biblické texty se vztahem ke křtu (čtvrtečnísetkání).

Čtvrtečních setkání se cca 1× za 14 dní účastní mládežníci ze sboru v Nosislavi.

MládežIupravy