Zde budou služby.

Komentovaný pořad našich bohoslužeb.

 

Varhanní předehra
Smyslem varhanního preludia je soustředit posluchače k bohoslužbám.

Pozdrav
Služby Boží obvykle začínáme trojiční formulací
„Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“.
Na ni navazuje osobní pozdrav kazatele, s přáním Božího požehnání.

Introit
Introit je vstupním slovem s Písma.
Vyjadřuje chválu Bohu nebo vyznání církve.
Může také souviset s obdobím církevního roku.

Píseň
Také vstupní píseň vyjadřuje chválu, případně vyznání vin.
Může předznamenat obsah kázání nebo navázat na období církevního roku.
V reformované tradici se jako první píseň zpívá zpravidla žalm.

Modlitba
Ve vstupní modlitbě jednak oslavujeme Boha,
jednak před ním vyznáváme naše viny.
V této modlitbě také prosíme, aby Bůh působil svým Duchem mezi námi.

Čtení Písma
První čtení uvádí kázání do širších biblických souvislostí.
Vychází-li kázání z novozákonního textu, bývá čtení ze Starého zákona, a obráceně.

Píseň
Píseň před kázáním může navazovat na obsah čtení, na církevní rok
nebo je prosbou, abychom porozuměli zvěsti kázání.

Hlavní čtení
Čteme biblický oddíl, který je základem kázání.

Kázání
Kázání je výkladem Písma.
Obsahem kázání je evangelium – dobrá zpráva o Boží milosti,
která se projevila a projevuje v Ježíši Kristu.

Modlitba po kázání
Děkujeme za zvěst kázání,
prosíme o sílu k tomu, k čemu nás kázání vede.

Píseň
Píseň po kázání je společným vyznáním víry, kterým sbor odpovídá na kázání.

Ohlášky
Také sborová oznámení a sdělení jsou odpovědí na kázání.
Vyjadřují, k čemu nás Boží slovo vedlo a vede (setkání, sbírky, služba potřebným).

Přímluvné modlitby
Na ohlášení navazuje přímluvná modlitba.
Přimlouváme se za církev, za svět, za lidi, kteří jsou v nouzi, nakonec i sami za sebe. Prosíme, aby Bůh ve světě i v nás jednal.

Modlitba Otče náš
Společně s celou křesťanskou církví pak vyslovujeme prosby,
které učil Ježíš své žáky.

Píseň
Tato píseň může vyslovit některé další přímluvy,
anebo již předznamenává obsah poslání či požehnání.

Poslání
Třetí čtení z Písma je obvykle vybráno z epištol.
Připomíná přítomným, odkud pochází jejich pověření mezi lidmi, v rodině a na veřejnosti, a k jaké službě je do všedních dnů vysílá.

Požehnání
Požehnání je přáním nebo příslibem Boží přítomnosti a posily pro příští dny,
které kazatel vyřizuje shromážděným.

Píseň
V poslední písni přijímá sbor své poslání nebo požehnání,
anebo znovu vzdává Bohu díky.

3. září   

9h

Blahoslavův dům

J. Řezníčková 
  10.30

Tišnov

M. Horák 
10. září  9h 

Blahoslavův dům, rod. boh.  

M. Horák 
  10.30 

Tišnov,, rodinné boh. 

J. Řezníčková 
17. září  9h 

Blahoslavův dům, VP 

M. Horák 
  10.30  Tišnov, VP

J. Řezníčková 

24. září  9h
Blahoslavův dům

J. Řezníčková 

  10.30 Tišnov

M. Žídková 

1. října   9h Blahoslavův dům

J. Řezníčková 

  10.30 Tišnov

J. Řezníčková 

8. října   9h Blahoslavův dům

O. Tydlitátová 

  10.30  Tišnov

M. Pleva 

 

Na této stránce se teprve pracuje.