Nabízíme možnost pronájmu prostor Blahoslavova domu k bohoslužebným shromážděním a charitativním, kulturním nebo vzdělávacím akcím.

V Blahoslavově domě se nacházejí tyto větší a menší sály, které je možné si pronajmout za domluvených podmínek.

Hlavní sál

-       charakter: bohoslužebná shromáždění, svatební nebo pohřební obřady, charitativní akce, koncerty, případně výstavy;

-       zvláštní vybavení: varhany, klavír, ozvučení;

-       kapacita: 250 + 50 lidí na galerii;

-       pronájem: 700 Kč/hod; (1500 Kč/hod při použití varhan).

Losův sál

-       charakter: menší hudební vystoupení, besídky, zkoušky hudebních souborů, přednášky;   

-       zvláštní vybavení: klavír;

-       kapacita: 120;

-       pronájem: 300 Kč/hod; delší pronájem 200 Kč/hod;

Velký zadní sál

-       charakter: zkoušky hudebních souborů, diskuze, přednášky, porady;   

-       zvláštní vybavení: harmonium; 

-       kapacita: 30;

-       pronájem: 150 Kč/hod;

Malý zadní sál

-       charakter: programy pro matky s dětmi;    

-       zvláštní vybavení: sada hraček; vstup na hrací plochu;  

-       kapacita: 15;

-       pronájem: 150 Kč/hod;

Presbyterna

-       charakter: zkoušky malých hudebních souborů, porady;   

-       kapacita: 12;

-       pronájem: 200 Kč/hod;

Pronájem je nutné projednat v kanceláři sboru s dostatečným předstihem.  

Možnost pronájmu je limitována konáním pravidelných setkání v Blahoslavově domě, případně jiných probíhajících akcí.

 

Na této stránce se teprve pracuje. 

Jsme křesťané. Věříme v Ježíše Krista. Setkáváme se, abychom v bohoslužbě slavili Boží milosrdenství, zaslechli Kristovu zvěst, četli Bibli a dali se povzbudit ve víře, lásce a naději.

Jsme částí Kristovy církve. Jsme evangelíci. Hlásíme se ke společenství Českobratrské církve evangelické.

Služby Boží slavíme v Brně v Blahoslavově domě, Lidická 79, každou neděli a o křesťanských svátcích, obvykle od 9 hodin.  

 

Staršovstvo je správním orgánem farního sboru.

Členové staršovstva (presbyteři) rozhodují o zásadních otázkách života sboru: o podobě bohoslužebných a dalších shromáždění, o hospodaření sboru, o působení sboru navenek.

Staršovstvo mimo jiné přijímá žádosti o křest nebo žádosti o přijetí do farního sboru ČCE, případně o propůjčení členství členům jiných církví.

Staršovstvo našeho sboru tvoří dva faráři a třínáct členů staršovstva; jednání se účastní také náhradníci staršovstva Porady se konají obvykle druhé pondělí v měsíci.

 

Kurátorka  

Eva Kazdová (1978)

pedagogická pracovnice

 

místokurátorka

Mariana Boudová (1988)

grantová specialistka

Petr Dobrovolný (1981)

architekt

Daniel Doubrava (1976)

projektant

Jan Fikejs (1980)

informatik, lingvista, tlumočník znakového jazyka

Adam Gajdoš (1985)

sociolog

Michal Marek (1971)

multimediální specialista

člen IT a strategické skupiny, učitel nedělní školy

Eliška Nečasová (1981)

učitelka na ZŠ

Alena Peterková (1989)

OSVČ s děstským oblečením

Petr Socha (1957)

řidič DPmB

Martina Šebestová (1987)

asistentka pedagoga, lektorka angl.

Eliška Tůmová roz. Rašínová (1989)

VUT FAST doktorandka

David Vávra (1981)

právník

 

Náhradnící

Eva Rybáková (1969)

Informatik

Kateřina Trnková (1985)

Biolog

 

Nejbližší události

No events

Filtr událostí

Kontakty

Nešpory

Staršovstvo

Nešpory

Historie sboru

Nešpory

Pronájem prostor

Pronájem prostor