Nabízíme možnost pronájmu prostor Blahoslavova domu k bohoslužebným shromážděním a charitativním, kulturním nebo vzdělávacím akcím.

Blahoslavově domě se nacházejí tyto větší a menší sály, které je možné si pronajmout za domluvených podmínek:

Hlavní sál

- charakter: bohoslužebná shromáždění, svatební nebo pohřební obřady, charitativní akce, koncerty, případně výstavy;
- zvláštní vybavení: varhany, klavír, ozvučení
- kapacita: 250 + 50 lidí na galerii
- cena: 3000 Kč/ 3hod; při dlouhodobém pronájmu 800 Kč/h; 1000 Kč za použití varhan.

Losův sál

- charakter: menší hudební vystoupení, besídky, zkoušky hudebních souborů, přednášky
- zvláštní vybavení: klavír;
- kapacita: 120;
- cena: 1800 Kč/ 3hod; při dlouhodobém pronájmu 450 Kč/h.

Velký zadní sál

- charakter: zkoušky hudebních souborů, diskuze, přednášky, porady
- zvláštní vybavení: harmonium
- kapacita: 30;
- cena: 250 Kč/hod; při dlouhodobém pronájmu 200 Kč/h.

Malý zadní sál

- charakter: programy pro matky s dětmi
- zvláštní vybavení: sada hraček; vstup na hrací plochu
- kapacita: 15;
- cena: 250 Kč/hod; při dlouhodobém pronájmu 200 Kč/h.

Presbyterna

- charakter: zkoušky malých hudebních souborů, porady
- kapacita: 12;
- cena: 350 Kč/hod; při dlouhodobém pronájmu 300 Kč/h.

Pronájem je nutné projednat v kanceláři sboru s dostatečným předstihem.

Možnost pronájmu je limitována konáním pravidelných setkání v Blahoslavově domě, případně jiných probíhajících akcí.

V případě konání bohoslužebných shromáždění nebo dobročinných akcí je možné požádat o slevu.

(aktualizováno 15. 1. 2023)

 

Na této stránce se teprve pracuje. 

Jsme křesťané. Věříme v Ježíše Krista. Setkáváme se, abychom v bohoslužbě slavili Boží milosrdenství, zaslechli Kristovu zvěst, četli Bibli a dali se povzbudit ve víře, lásce a naději.

Jsme částí Kristovy církve. Jsme evangelíci. Hlásíme se ke společenství Českobratrské církve evangelické.

Bohoslužby slavíme v Brně v Blahoslavově domě, Lidická 79, každou neděli a o křesťanských svátcích, obvykle od 9 hodin.  

Bohoslužby v kazatelské stanici v Tišnově obvykle v neděli v 10:30

Přehled dalších pravidelných setkání naleznete v sekci "pravidelná setkání".

 

 

 

Staršovstvo je správním orgánem farního sboru.

Členové staršovstva (presbyteři) rozhodují o zásadních otázkách života sboru: o podobě bohoslužebných a dalších shromáždění, o hospodaření sboru, o působení sboru navenek.

Staršovstvo mimo jiné přijímá žádosti o křest nebo žádosti o přijetí do farního sboru ČCE, případně o propůjčení členství členům jiných církví.

Staršovstvo našeho sboru tvoří dva faráři a třínáct členů staršovstva; jednání se účastní také náhradníci staršovstva Porady se konají obvykle druhé pondělí v měsíci.

 

Eva Kazdová (1978)

místokurátorka

(pedagogická pracovnice)

strategická komise

komise pro nedělní školu

liturgická komise

Mariana Boudová (1988)

místokurátorka

(grantová specialistka)

hospodářská komise

Petr Dobrovolný (1981)

(architekt)

hospodářská komise (předseda)

 

Daniel Doubrava (1976)

(projektant)

hospodářská komise

Jan Fikejs (1980)

(informatik, lingvista, tlumočník znakového jazyka)

IT komise (předseda)

zahraniční komise (předseda)

 

Adam Gajdoš (1985)

(sociolog)

strategická komise (předseda)

liturgická komise

Michal Marek (1971)

(multimediální specialista)

IT komise

strategická komise

učitel nedělní školy

Eliška Nečasová (1981)

(učitelka na ZŠ)

komise pro nedělní školu (předsedkyně)

strategická komise

Alena Peterková (1989)

(OSVČ s děstským oblečením)

hospodářská komise

strategická komise

 

Petr Socha (1957)

(řidič DPMB)

hospodářská komise

Martina Šebestová (1987)

(asistentka pedagoga, lektorka angl.)

 

Eliška Tůmová roz. Rašínová (1989)

(VUT FAST doktorandka)

hospodářská komise

 

David Vávra (1981)

právník

hospodářská komise

Náhradníci:

Eva Rybáková (1969)

(informatik)

IT komise

 

Kateřina Trnková (1985)

(biolog)